انتقاد رئیس شورای اسلامی مجتمع امام از پروژه نیمه تمام شرکت پستی

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type https://www.google.com/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
Unsupported image type data:image/x-icon;base64,AAABAAEAEBAAAAEAIABoBAAAFgAAACgAAAAQAAAAIAAAAAEAIAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8AycnKOmdmaastLTDuIB8j/yAfI/87Oz7eg4OFi no6Rj///8A////AP///wD///8A////AP///wD6 voDfHx kyAfI/8gHyP/LCsv FJRVPhHRkr6IiEl/SAfI/8tLTDuuLe5T////wD///8A////AP///wD///8AfHx kyAfI/8wLzP4qqqr Pv7 //////////// 3t7f Dg4X9IB8j/yMiJvq/vr9H////AP///wD///8AyMfIPyIhJf8wLzP429vb P///////////////////////////////66ur/0gHyP/ODc74////wD///8A////AHRzda4wLjH/rKyt P/////8/Pz/h4eJ/z8 Qv9GRUn/rq6v////////////iIiK/6ijnP/269Y/////AP///wBQTlDzR0VI vv7 ///////oqGh/zg2Of8hICT/IB8j/yAfI//c3Nz/7de7/9alX//GfhL/48KOfv///wD///8AWFZX/3Vzdfr//////////4iGhv9SUFL/MC8z/2ZlaP 1jmz/unMv/7NjFf zYxX/s2MV/9atin7WrYp 1q2KfmdlZf91c3T8////////// npaT/bWtr/0tJS/81Mzf/jIB5/9Gidv /eDD/v3gw/8B6M//NlWD/x4pO/8WFRvqLiIjXbmxs/ rq6v//////6Ofn/4yJiP9lY2T/Q0JE/0tKTf/09PT/9uvc/ K5gP/apFL/9 zaP////wD///8AwcDAe357e/ koqL9///////////09PT/zs3N/8jHx//5 fn////// 7u7/9/f4H/4tfC//rv2T////8A////APb29g YlZXjhYKB/7W0s//9/f3////////////////////// vr6/9paGn/NTQ3/319f6f///8A////AP///wD///8A6OjnMpmWle6MiYf/lZOS/8XEw//b2tr/0dHR/6elpv9hYGH/TkxO/25sb8L09PQM////AP///wD///8A////AP///wDv7 4jsa6tu5KPjf Kh4b/gX59/3h2df9vbW3/amho96alpof4 PgH////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wDs6 srz87Nb8XDw37Av75 zMvKXvLy8hT///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A//8AAPA/AADAHwAAgA8AAIAHAAAABwAAAAcAAAAHAAAAAAAAAAcAAIAHAACABwAAwA8AAOAfAAD//wAA//8AAA== image/vnd.microsoft.icon
There was a problem loading image 'data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAATCAYAAACQjC21AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAZiS0dEAP8A/wD/oL2nkwAAAAlwSFlzAAAIpwAACKcBMsYCAwAAAAd0SU1FB9kFEwgQLXKnj9oAAAPsSURBVDiNdVRZSGRXEH1Joz8icSIMJsEQEvKvov4ICoOYIAp KKISkLiAgij5UGOMjgoug6CiKC64i/sSpVHcl7jv7W6722pcWmyNoqBW6hRpyYSZC8W7975bdU dOrcUIlL axYWFq SkpLybWxsYo17VlZWX/H6DebOzs4/ent7/ Lu7v7z/31h7y8U5fvV1VWNra3tIObGvZqamtaHh4fHxMTExb29vcejoyMKCwt7jIqKWuD/bz4Y0MXF5e319bU2JyfngA99x/YJ22empqZuERERKwcHB9Td3U37 /u0srJCc3NzNDIyQk1NTVcqleonPvv6JSCPL87OznQ8p TkZC2vv2GzcnNz 83a2joqLy9vCQFnZ2dpfX2dlpaWqLe3lzo7O WStLS0ORMTE7 XgCkpKTX07/Dz86PIyEhDVlaWISMjgxISEmRfp9PRzs4O7e7uEtMi6EZHRyVweHg4gp6bm5tbKK958PlbODES ZmZmQmkxjsE2d3dHWm1WsrOzqa6ujoaGhqigYEBGh4epvT0dCovLyd7e3sfhR3fGR0vLy9fULa0tMj8/PycNBoNcVGIi0NxcXHU09NDY2Nj1N/fL2mXlZXJJV5eXkXK9va2DojggIDPz8/iuLGxQcvLy8IXEN7c3JBer5f14uKiIOzr66P29naqqqqiiooK8vf3n1aYbP3ExIQcZkkIKgcHBwJ/BoNB1ltbW8IbF466urrk3OTkpFhDQ4MEZA7Jx8fnSGEJ6I2pHh4eyvf2ViglVBbBwBMQb25u0sLCgnAXExMjVLS1tVFJSYmkHRoa pfCmydwPjk5EYf7 3txwBoVRTFmZmZetFdcXEyBgYGUm5srVa6traWioiIqKCig4ODgVYVJnUE6LGpBhLQQDMjAHeaQzPT0tASG7iorK0U2kAwC4hIE9PT0HFZYvB7j4 NPQHlxcSGFOD4 Fvnw8xKOUGnwxAWkqakpqSz7CJ/V1dXEmiV / To6Pi7CJvFq356ehIHaA2ogPjq6krSRlVbW1ulqoODgyIbyMfX15dKS0spNjYWAf 2tLT8UgLyJAIPHinPz89LFcEXJIJUcdHa2ppIBAjVajWlpqYSNwcqLCwUdEFBQX9 ysP4llXcSf7gFO6A8PT0lJqbm4UXvB6kBc6QKgz/sAfu8Ers7OzecYxv3 s2PD53dXX9FVUFCiCqr6 njo4OSRMBwSN3FylKfn4 MQgKCAhAC1N9rB aODk5vWUU5 ARUoHu8CpQ0cbGRjFcxA3kkjtRAft8/dEGazRuRabcZH8ICQkpjo6OVjNHmvj4 GXuiyMeHh453ATCzMzMXn3I9x8oCiuuorpqawAAAABJRU5ErkJggg=='

انتقاد ابراهیم کمالی رئیس شورای اسلامی مجتمع امام هشت بندی از پروژه نیمه تمام شرکت پستی  در هشت بندی هرمزگان

رئیس شورای اسلامی مجتمع امام با انتقاد از پروژه نیمه تمام شرکت سلامت گستر دالاهو خواستار پاسخگویی این شرکت به مردم شد.

 

ابراهیم کمالی رئیس شورای اسلامی  کلان روستای مجتمع امام هشت بندی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری هشت بندی گفت: چرا شرکت سلامت گستر دالاهو کد پستی ده رقمی مردم را تحویل نمی دهد؟!.

 

وی گفت: سال گذشته بود که فردی به نمایندگی از شرکنت سلامت گستر دالاهو به درب منازل مراجعه  و از مردم درخواست نمودند که در طرح ملی و سراسری پلاک کد پستی ده رقمی مشارکت داشته باشند و در همین خصوص با ارائه قبض مبلغ 140000 هزار ریال را از مردم دریافت نمودند و قرار بر این شد که پلاک این کد 15 روزه و نهایتاً یک ماهه تحویل مردم گردد اما متاسفانه تاکنون که چندین ماه از زمان ارائه قبض مذکور می گذرد هیچ خبری از ارائه این کد به مردم نمی باشد.

 

کمالی افزود: از طرفی اصل مبلغ درج شده در قبض 90000 هزار ریال بود که ارائه دهنده قبض با تغییر دستی آن را به 140000 هزار ریال رساند ه بود و مدعی بودند که این کا با هماهگی بخشدار محترم این بخش صورت پذیرفته است.

 

رئیس شورای اسلامی کلان روستای مجتمع امام خاطرنشان کرد: خیلی مناسب است که شرکت مذکور هم در مبلغ اضافه دریافتی از مردم و هم در خصوص تاخیر چند ماهه اش در تحویل این کد پاسخ روشنی را به مردم اعلام نماید و ارگان مربوطه دولتی نیز که با این شرکت در اجرای این طرح ملی قرار داد منعقد نموده در خصوص دو مورد یاد شده اگر جزء وظایف آنان می باشد کوتاهی ننمایند.

 

کد خبر 9305325

favicon.ico8AAA==dEGazRuRabcZH8ICQkpjo6OVjNHmvj4 GXuiyMeHh453ATCzMzMXn3I9x8oCiuuorpqawAAAABJRU5ErkJggg==