بارش باران تابستانی در میناب/تصاویر

 

 

عصر دیروز سه سنبه 13 مردادماه بارش ناگهانی باران تابستانی در محدوده روستای چاه اسماعیل میناب مردم را غافلگیر و خوشحال کرد.

 

 

تصاویر بارش باران تابستانی در میناب ,هرمزگان ,هشتبندی, هشت بندی

تصاویر بارش باران تابستانی در میناب ,هرمزگان ,هشتبندی, هشت بندی

تصاویر بارش باران تابستانی در میناب ,هرمزگان ,هشتبندی, هشت بندی

تصاویر بارش باران تابستانی در میناب ,هرمزگان ,هشتبندی, هشت بندی

تصاویر بارش باران تابستانی در میناب ,هرمزگان ,هشتبندی, هشت بندی

تصاویر بارش باران تابستانی در میناب ,هرمزگان ,هشتبندی, هشت بندی

تصاویر بارش باران تابستانی در میناب ,هرمزگان ,هشتبندی, هشت بندی

تصاویر بارش باران تابستانی در میناب ,هرمزگان ,هشتبندی, هشت بندی

تصاویر بارش باران تابستانی در میناب ,هرمزگان ,هشتبندی, هشت بندی

تصاویر بارش باران تابستانی در میناب ,هرمزگان ,هشتبندی, هشت بندی

تصاویر بارش باران تابستانی در میناب ,هرمزگان ,هشتبندی, هشت بندی

تصاویر بارش باران تابستانی در میناب ,هرمزگان ,هشتبندی, هشت بندی

تصاویر بارش باران تابستانی در میناب ,هرمزگان ,هشتبندی, هشت بندی

تصاویر بارش باران تابستانی در میناب ,هرمزگان ,هشتبندی, هشت بندی

تصاویر بارش باران تابستانی در میناب ,هرمزگان ,هشتبندی, هشت بندی

کد خبر 9405690

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان