جزئيات ديدار علي رئوفي با معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور / طرح مشكلات آنتن دهي ضعيف خطوط تلفن همراه و خدمات اينترنتي استان با معاون وزير

جزئيات ديدار علي رئوفي با معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور / طرح مشكلات آنتن دهي ضعيف خطوط تلفن همراه  وخدمات  اينترنتي استان با وزير

علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان در پي سفر وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به استان هرمزگان در ديداري با براري معاون وزير به طرح مشكلات مخابراتي استان به ويژه در روستاها و مناطق دور افتاده استان پرداخت و خواستار تقويت زيرساخت هاي مخابراتي در روستاها و مناطق دور افتاده استان براي رفع مشكلات آنتن دهي خطوط تلفن همراه و خدمات اينترنت شد.

کد خبر : 95081531        تاریخ انتشار :  چهار شنبه, 19 آبان 1395

 

به گزارش پايگاه خبري «هشت بندي» علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان در ديدار با مرتضي براري معاون امور مجلس و دولت وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور در خصوص اهميت فناوري و اطلاعات افزود: زيرساخت هاي مخابراتي نظير خدمات تلفن و اين اينترنت در هر منطقه موتور محركه رونق آن مي باشد.


رئوفي در ادامه تصريح كرد: در دولت تدبير و اميد مسئولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدمات گسترده اي را در زمينه توسعه خدمات مخابراتي در سطح انجام داده اند كه قابل تقدير است.


معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان در ادامه تصريح كرد : با وجود افزايش گسترده زيرساخت هاي مخابراتي در استان هرمزگان در مناطق روستايي و دور افتاده مردم استان نيازمند توجه هستند.


رئوفي در همين رابطه افزود : با توجه به حركت خدمات دولت به سمت الكترونيكي شدن تقويت زيرساخت هاي مخابراتي استان هرمزگان به ويژه در روستاها و مناطق كم برخودار استان بيش از پيش ضروري مي باشد زيرا مردم روستاهاي استان در دسترسي به خدمات تلفن همراه و اينترنت با مشكل روبرو هستند.


وي در ادامه خاطرنشان كرد : در شرايط فعلي برخي از مناطق استان هرمزگان به ويژه روستاها و مناطق دور افتاده آن مردم با مشكلات عديده آنتن دهي خطوط تلفن همراه و خدمات ضعيف اينترنت روبرو هستند كه نيازمند توجه ويژه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي رفع مشكل عديده مردم اين مناطق است.


همچنين در اين جلسه معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان به وضعيت ضعيف زيرساخت هاي مخابراتي به ويژه آنتن دهي ضعيف تلفن همراه و خدمات ضعيف اينترنت در بخش توكهور و هشت بندي با معاون امور مجلس و دولت وزير پرداخت و خواستار توجه ويژه وزارتخانه براي رفع مشكلات مخابرات مردم اين منطقه به لحاظ ظرفيت هاي كشاورزي آن شد.


معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان در ادامه اين ديدار اظهار داشت: بخش توكهور و هشت بندي از قطب هاي اصلي كشاورزي استان مي باشد كه خدمات ضعيف خطوط تلفن همراه و اينترنت باعث ايجاد مشكلات بسياري براي كشاورزان اين منطقه شده است و نياز است مسئولان مخابرات نسبت به رفع مشكلات آنتن دهي ضعيف خطوط تلفن همراه و خدمات اينترنت در اين منطقه اقدام كنند.


در پايان اين ديدار مرتضي براري معاون امور مجلس و دولت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قول مساعد پيگيري مشكلات مطرح شده را از سوي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان براي رفع مشكلات مردم داد.