تصاویر کمتر دیده شده از تلاش های سرهنگ حبیب الله سهرابی فرمانده سابق سپاه شهرستان میناب در قاب عکس

تصاویر بازدید سردار ترابی فرمانده سپاه استان هرمزگان و سرهنگ سهرابی از ساختمان حوزه بسیج خواهران هشتبندی هشت بندی

سرهنگ حبیب الله سهرابی در مدت سه سال فعالیت خود در کسوت فرماندهی سپاه ناخیه شهرستان میناب منشاء خدمات ارزنده ای در این شهرستان درحوزه های مختلف سازندگی ، فرهنگی و امنیتی بود.

کد خبر : 96041838        تاریخ انتشار :  چهار شنبه, 28 تیر 1396

 

مراسم افتتاحیه برپایی بیمارستان بزرک صخرایی سپاه در هشت بندی با حضور فرماندهان ارشد سپاه و مسئولین محلی 

 

آیین گرامیداشت افتتاح بیمارستان صحرایی در شهر هشت بندی, میناب ,هرمزگان

آیین گرامیداشت افتتاح بیمارستان صحرایی در شهر هشت بندی, میناب ,هرمزگان

آیین گرامیداشت افتتاح بیمارستان صحرایی در شهر هشت بندی, میناب ,هرمزگان

 

آیین گرامیداشت افتتاح بیمارستان صحرایی در شهر هشت بندی, میناب ,هرمزگان

آیین گرامیداشت افتتاح بیمارستان صحرایی در شهر هشت بندی, میناب ,هرمزگان

آیین گرامیداشت افتتاح بیمارستان صحرایی در شهر هشت بندی, میناب ,هرمزگان

آیین گرامیداشت افتتاح بیمارستان صحرایی در شهر هشت بندی, میناب ,هرمزگان

 

 

تصاویر کمتر دیده شده از سرهنگ سهرابی فرمانده پلاتلاش سپاه ناحیه شهرستان میناب در زمان برپایی بیمارستان بزرگ صحرایی هشت بندی ,هشتبندی ,هشت بندی, میناب ,هرمزگان ,تصاویر

آیین گرامیداشت افتتاح بیمارستان صحرایی در شهر هشت بندی, میناب ,هرمزگان

آیین گرامیداشت افتتاح بیمارستان صحرایی در شهر هشت بندی, میناب ,هرمزگان

آیین گرامیداشت افتتاح بیمارستان صحرایی در شهر هشت بندی, میناب ,هرمزگان

آیین گرامیداشت افتتاح بیمارستان صحرایی در شهر هشت بندی, میناب ,هرمزگان

آیین گرامیداشت افتتاح بیمارستان صحرایی در شهر هشت بندی, میناب ,هرمزگان

آیین گرامیداشت افتتاح بیمارستان صحرایی در شهر هشت بندی, میناب ,هرمزگان

 

دعوت از سرلشکر رشید و سرلشکر باقری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای بازدید از بیمارستان بزرگ صحرابی در هشت بندی 

تصاوير سفر سردار سرلشكر محمد باقري فرمانده جديد ستاد كل نيروهاي مسلح به هشت بندي هشتبندي هرمزگان  عكس

تصاویر ورود سر لشکر غلامعلی رشید جانشی ستاد کل نیروهای مسجلح کشور به هشت بندی میناب هرمزگان

تصاویر بازدید سرلشکر رشید از بیمارستان بزرگ صحرایی سپاه در هشت بندی ,میناب, هرمزگان

تصاویر بازدید سردار سرلشکر غلامعلی رشید جانشی ستاد کل نیروهای مسلح کشور از بیمارستان بزرگ صحرایی در هشت بندی میناب هرمزگان

تصاویر بازدید سردار سرلشکر غلامعلی رشید جانشی ستاد کل نیروهای مسلح کشور از بیمارستان بزرگ صحرایی در هشت بندی میناب هرمزگان

تصاویر بازدید سردار سرلشکر غلامعلی رشید جانشی ستاد کل نیروهای مسلح کشور از بیمارستان بزرگ صحرایی در هشت بندی میناب هرمزگان

تصاویر بازدید سردار سرلشکر غلامعلی رشید جانشی ستاد کل نیروهای مسلح کشور از بیمارستان بزرگ صحرایی در هشت بندی میناب هرمزگان

تصاویر بازدید سردار سرلشکر غلامعلی رشید جانشی ستاد کل نیروهای مسلح کشور از بیمارستان بزرگ صحرایی در هشت بندی میناب هرمزگان

تصاویر بازدید سردار سرلشکر غلامعلی رشید جانشی ستاد کل نیروهای مسلح کشور از بیمارستان بزرگ صحرایی در هشت بندی میناب هرمزگان

تصاویر بازدید سردار سرلشکر غلامعلی رشید جانشی ستاد کل نیروهای مسلح کشور از بیمارستان بزرگ صحرایی در هشت بندی میناب هرمزگان

تصاویر بازدید سردار سرلشکر غلامعلی رشید جانشی ستاد کل نیروهای مسلح کشور از بیمارستان بزرگ صحرایی در هشت بندی میناب هرمزگان

تصاویر بازدید سردار سرلشکر غلامعلی رشید جانشی ستاد کل نیروهای مسلح کشور از بیمارستان بزرگ صحرایی در هشت بندی میناب هرمزگان

تصاویر بازدید سردار سرلشکر غلامعلی رشید جانشی ستاد کل نیروهای مسلح کشور از بیمارستان بزرگ صحرایی در هشت بندی میناب هرمزگان

 

 

بازدید دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس از بیمارستان صحرایی سپاه در هشت بندی, میناب ,هرمزگان

بازدید دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس از بیمارستان صحرایی سپاه در هشت بندی, میناب ,هرمزگان

بازدید دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس از بیمارستان صحرایی سپاه در هشت بندی, میناب ,هرمزگان

بازدید دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس از بیمارستان صحرایی سپاه در هشت بندی, میناب ,هرمزگان

بازدید دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس از بیمارستان صحرایی سپاه در هشت بندی, میناب ,هرمزگان

بازدید دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس از بیمارستان صحرایی سپاه در هشت بندی, میناب ,هرمزگان

 

تصاویر کمتر دیده شده از سرهنگ سهرابی فرمانده پلاتلاش سپاه ناحیه شهرستان میناب در زمان برپایی بیمارستان بزرگ صحرایی هشت بندی ,هشتبندی ,هشت بندی, میناب ,هرمزگان ,تصاویر

تصاویر کمتر دیده شده از سرهنگ سهرابی فرمانده پلاتلاش سپاه ناحیه شهرستان میناب در زمان برپایی بیمارستان بزرگ صحرایی هشت بندی ,هشتبندی ,هشت بندی, میناب ,هرمزگان ,تصاویر

تصاویر کمتر دیده شده از سرهنگ سهرابی فرمانده پلاتلاش سپاه ناحیه شهرستان میناب در زمان برپایی بیمارستان بزرگ صحرایی هشت بندی ,هشتبندی ,هشت بندی, میناب ,هرمزگان ,تصاویر

تصاویر کمتر دیده شده از سرهنگ سهرابی فرمانده پلاتلاش سپاه ناحیه شهرستان میناب در زمان برپایی بیمارستان بزرگ صحرایی هشت بندی ,هشتبندی ,هشت بندی, میناب ,هرمزگان ,تصاویر

 

حمایت از حرکت های جهادی و حضو در جمع جهاد گران

سرهنگ حبیب الله سهرابی فرمانده پر تلاش سپاه شهرستان میناب در جمع جهاد گران هشتبندی هرمزگان

سرهنگ حبیب الله سهرابی فرمانده پر تلاش سپاه شهرستان میناب در جمع جهاد گران هشتبندی هرمزگان

سرهنگ حبیب الله سهرابی فرمانده پر تلاش سپاه شهرستان میناب در جمع جهاد گران هشتبندی هرمزگان

سرهنگ حبیب الله سهرابی فرمانده پر تلاش سپاه شهرستان میناب در جمع جهاد گران هشتبندی هرمزگان

دعوت از سردار ترابی فرمانده سپاه استان جهت بازدید از پروزه های عمرانی سپاه در هشت بندی و بازدید از حوزه های بسیج براداران و خواهران در هشت بندی 

تصاویر بازدید سردار ترابی فرمانده سپاه استان هرمزگان و سرهنگ سهرابی از ساختمان حوزه بسیج خواهران هشتبندی هشت بندی

تصاویر بازدید سردار ترابی فرمانده سپاه استان هرمزگان و سرهنگ سهرابی از ساختمان حوزه بسیج خواهران هشتبندی هشت بندی

تصاویر بازدید سردار ترابی فرمانده سپاه استان هرمزگان و سرهنگ سهرابی از ساختمان حوزه بسیج خواهران هشتبندی هشت بندی

تصاویر بازدید سردار ترابی فرمانده سپاه استان هرمزگان و سرهنگ سهرابی از ساختمان حوزه بسیج خواهران هشتبندی هشت بندی

 

تصاویر بازدید سردار ترابی فرمانده سپاه استان هرمزگان و سرهنگ سهرابی از ساختمان حوزه بسیج خواهران هشتبندی هشت بندی

 

تصاویر بازدید سردار ترابی فرمانده سپاه استان هرمزگان و سرهنگ سهرابی از ساختمان حوزه بسیج خواهران هشتبندی هشت بندی

 

بازدید از حوزه های بسیج خواهران و برادران در هشت بندی به همراه فرمانده سپاه استان 

 

تصاوییر بازدید سردار ترابی و سرهنگ سهرابی از حوزه های بسیج امام رضا و حضرت زینب در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاوییر بازدید سردار ترابی و سرهنگ سهرابی از حوزه های بسیج امام رضا و حضرت زینب در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاوییر بازدید سردار ترابی و سرهنگ سهرابی از حوزه های بسیج امام رضا و حضرت زینب در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاوییر بازدید سردار ترابی و سرهنگ سهرابی از حوزه های بسیج امام رضا و حضرت زینب در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاوییر بازدید سردار ترابی و سرهنگ سهرابی از حوزه های بسیج امام رضا و حضرت زینب در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاوییر بازدید سردار ترابی و سرهنگ سهرابی از حوزه های بسیج امام رضا و حضرت زینب در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاوییر بازدید سردار ترابی و سرهنگ سهرابی از حوزه های بسیج امام رضا و حضرت زینب در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاوییر بازدید سردار ترابی و سرهنگ سهرابی از حوزه های بسیج امام رضا و حضرت زینب در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاوییر بازدید سردار ترابی و سرهنگ سهرابی از حوزه های بسیج امام رضا و حضرت زینب در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاوییر بازدید سردار ترابی و سرهنگ سهرابی از حوزه های بسیج امام رضا و حضرت زینب در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاوییر بازدید سردار ترابی و سرهنگ سهرابی از حوزه های بسیج امام رضا و حضرت زینب در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاوییر بازدید سردار ترابی و سرهنگ سهرابی از حوزه های بسیج امام رضا و حضرت زینب در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاوییر بازدید سردار ترابی و سرهنگ سهرابی از حوزه های بسیج امام رضا و حضرت زینب در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

 

دعوت از سردار ترابی فرمانده سپاه استان جهت بازدید از گردان امام حسبن (ع) هشتبندی

 

تصاویر بازدید سردار ترابی فرمانده سپاه استان هرمزگان از گردان امام حسین هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بازدید سردار ترابی فرمانده سپاه استان هرمزگان از گردان امام حسین هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بازدید سردار ترابی فرمانده سپاه استان هرمزگان از گردان امام حسین هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بازدید سردار ترابی فرمانده سپاه استان هرمزگان از گردان امام حسین هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بازدید سردار ترابی فرمانده سپاه استان هرمزگان از گردان امام حسین هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تشییع و تدفین باشکوه شهدای گمنام در هشت بندی

تصاویر و عکس سنگ تمام مردم ولایت مدار هشت بندی هشتبندی هرمزگان برای شهدای غواص دست بسته و گمنام

تصاویر و عکس سنگ تمام مردم ولایت مدار هشت بندی هشتبندی هرمزگان برای شهدای غواص دست بسته و گمنام

تصاویر و عکس سنگ تمام مردم ولایت مدار هشت بندی هشتبندی هرمزگان برای شهدای غواص دست بسته و گمنام

تصاویر و عکس سنگ تمام مردم ولایت مدار هشت بندی هشتبندی هرمزگان برای شهدای غواص دست بسته و گمنام

تصاویر و عکس سنگ تمام مردم ولایت مدار هشت بندی هشتبندی هرمزگان برای شهدای غواص دست بسته و گمنام

تصاویر و عکس سنگ تمام مردم ولایت مدار هشت بندی هشتبندی هرمزگان برای شهدای غواص دست بسته و گمنام

تصاویر و عکس سنگ تمام مردم ولایت مدار هشت بندی هشتبندی هرمزگان برای شهدای غواص دست بسته و گمنام

تصاویر و عکس سنگ تمام مردم ولایت مدار هشت بندی هشتبندی هرمزگان برای شهدای غواص دست بسته و گمنام

تصاویر و عکس سنگ تمام مردم ولایت مدار هشت بندی هشتبندی هرمزگان برای شهدای غواص دست بسته و گمنام

مردم هشت بندی و توابع در یک روز تاریخی سنگ تمام در استقبال و تشییع شهدای غواص گمنام خط شکن 8 سال دفاع مقدس با وجود گرمای شدید هوا به یادگار گذاشتند.

مردم هشت بندی و توابع در یک روز تاریخی سنگ تمام در استقبال و تشییع شهدای غواص گمنام خط شکن 8 سال دفاع مقدس با وجود گرمای شدید هوا به یادگار گذاشتند.

مردم هشت بندی و توابع در یک روز تاریخی سنگ تمام در استقبال و تشییع شهدای غواص گمنام خط شکن 8 سال دفاع مقدس با وجود گرمای شدید هوا به یادگار گذاشتند.

مردم هشت بندی و توابع در یک روز تاریخی سنگ تمام در استقبال و تشییع شهدای غواص گمنام خط شکن 8 سال دفاع مقدس با وجود گرمای شدید هوا به یادگار گذاشتند.

مردم هشت بندی و توابع در یک روز تاریخی سنگ تمام در استقبال و تشییع شهدای غواص گمنام خط شکن 8 سال دفاع مقدس با وجود گرمای شدید هوا به یادگار گذاشتند.

مردم هشت بندی و توابع در یک روز تاریخی سنگ تمام در استقبال و تشییع شهدای غواص گمنام خط شکن 8 سال دفاع مقدس با وجود گرمای شدید هوا به یادگار گذاشتند.

مردم هشت بندی و توابع در یک روز تاریخی سنگ تمام در استقبال و تشییع شهدای غواص گمنام خط شکن 8 سال دفاع مقدس با وجود گرمای شدید هوا به یادگار گذاشتند.

مردم هشت بندی و توابع در یک روز تاریخی سنگ تمام در استقبال و تشییع شهدای غواص گمنام خط شکن 8 سال دفاع مقدس با وجود گرمای شدید هوا به یادگار گذاشتند.

مردم هشت بندی و توابع در یک روز تاریخی سنگ تمام در استقبال و تشییع شهدای غواص گمنام خط شکن 8 سال دفاع مقدس با وجود گرمای شدید هوا به یادگار گذاشتند.

تصاویر و عکس تشییع و استقبال گسترده  از شهدای غواص خط شکن 8 سال دفاع مقدس در هشتبندی هرمزگان میناب هشت بندی

تصاویر و عکس تشییع و استقبال گسترده  از شهدای غواص خط شکن 8 سال دفاع مقدس در هشتبندی هرمزگان میناب هشت بندی

تصاویر و عکس تشییع و استقبال گسترده  از شهدای غواص خط شکن 8 سال دفاع مقدس در هشتبندی هرمزگان میناب هشت بندی

تصاویر و عکس تشییع و استقبال گسترده  از شهدای غواص خط شکن 8 سال دفاع مقدس در هشتبندی هرمزگان میناب هشت بندی

تصاویر و عکس تشییع و استقبال گسترده  از شهدای غواص خط شکن 8 سال دفاع مقدس در هشتبندی هرمزگان میناب هشت بندی

تصاویر و عکس تشییع و استقبال گسترده  از شهدای غواص خط شکن 8 سال دفاع مقدس در هشتبندی هرمزگان میناب هشت بندی

تصاویر و عکس تشییع و استقبال گسترده  از شهدای غواص خط شکن 8 سال دفاع مقدس در هشتبندی هرمزگان میناب هشت بندی

 

بازدید دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس از بیمارستان صحرایی سپاه در هشت بندی, میناب ,هرمزگان

دیدگاه‌ها   

0 #3 رضا 1396-10-19 18:25
درود بر فرمانده بسیجی و خاکی که منشاء خدمات ارزنده ای بودند
نقل قول کردن
+1 #2 محمدرضانعیمی 1396-04-30 10:13
« لیس للانسان الا ماسعی »

جناب سرهنگ حبیب الله سهرابی
تلاش و حمایت های والای فرماندهی ایشان موجب کسب عنوان مخترع برتر روبوکاپ سال95بنده در سطح کشوری گردید. لذا بدین وسیله به پاس این زحمات ارزنده از ایشان، در توسعه علم و پژوهش تشکر میکنم. امید آنکه درراه اعتلای صنعت کشور اسلامی مان بیش ازپیش موفق و مؤید باشند در هر کجایی که هستند واقعا ایشان برای بنده به معنای فرمانده ای زحمت کش بودند
محمدرضانعیمی
نقل قول کردن
-1 #1 جعفری 1396-04-28 19:03
سلام ایشان فردی تلاشگر و خستگی ناپذیر بودند
هرجا که رفتند در پناه حق باشند
ضمنا مدیریت محترم سایت جا داشت حداقل عکس آقای احمدی نیا هم چاپ میشد
ایشان فردی دلسوز و مردمی وجهادی هستندو نیروی بومی منطقه (بخش سندرک) هستند
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان