نشست خبري اكرمي / تصاوير

 

بهروز اكرمي معاون سياسي و امنيتي استانداري هرمزگان در نشست خبری به تشريج آغاز فرايند انتخابات در استان پرداخت.

کد خبر : 95138057        تاریخ انتشار :  چهار شنبه, 15 دی 1395

 

 

نشست خبري اكرمي / تصاوير

نشست خبري اكرمي / تصاوير

نشست خبري اكرمي / تصاوير

نشست خبري اكرمي / تصاوير

نشست خبري اكرمي / تصاوير

نشست خبري اكرمي / تصاوير

نشست خبري اكرمي / تصاوير

نشست خبري اكرمي / تصاوير

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان