مدرسه سازی بنیاد برکت در استان هرمزگان/ تصاوير

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/673281/48111/resized/resized_2009685_775.jpg
There was a problem loading image http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/673281/48111/resized/resized_2009686_577.jpg
There was a problem loading image http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/673281/48111/resized/resized_2009687_409.jpg
There was a problem loading image http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/673281/48111/resized/resized_2009688_281.jpg
There was a problem loading image http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/673281/48111/resized/resized_2009689_567.jpg
There was a problem loading image http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/673281/48111/resized/resized_2009690_265.jpg
There was a problem loading image http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/673281/48111/resized/resized_2009691_524.jpg
There was a problem loading image http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/673281/48111/resized/resized_2009692_861.jpg
There was a problem loading image http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/673281/48111/resized/resized_2009693_438.jpg
There was a problem loading image http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/673281/48111/resized/resized_2009694_298.jpg
There was a problem loading image http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/673281/48111/resized/resized_2009695_489.jpg

 

مدرسه روستای گارستانه از توابع شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان از طرح های مدرسه سازی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور است.

کد خبر : 95138750        تاریخ انتشار :  یک شنبه, 12 دی 1395

 

resized_2009685_775.jpg
resized_2009686_577.jpg
resized_2009687_409.jpg
resized_2009688_281.jpg
resized_2009689_567.jpg
resized_2009690_265.jpg
resized_2009691_524.jpg
resized_2009692_861.jpg
resized_2009693_438.jpg
resized_2009694_298.jpg
resized_2009695_489.jpg

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان