مه گرفتگی در بندرعباس/ تصاوير

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69591.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69592.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69593.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69594.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69595.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69597.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69598.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69602.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69601.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69600.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69600.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69599.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69603.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69604.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69605.jpg

 

مه رقیق بامدادی در سواحل و جزایر هرمزگان به علت بالا بودن رطوبت و وزش ملایم باد است که به علت کاهش دید افقی، منجر به لغو برخی پروازهای فرودگاه بندرعباس شد/عکس: مصطفی چشم براه

کد خبر : 95131715        تاریخ انتشار :  شنبه, 11 دی 1395

 

 69591.jpg

69592.jpg

69593.jpg

69594.jpg

69595.jpg

69597.jpg

69598.jpg

69602.jpg

69601.jpg

69600.jpg

69600.jpg

69599.jpg

69603.jpg

69604.jpg

69605.jpg

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان