نشست چيت چيان با مديران هرمزگان / تصاوير

 

نشست وزیر نیرو با نمایندگان مجلس و مدیران استان هرمزگان. عکس: امیرحسین خورگویی

کد خبر : 95131397        تاریخ انتشار :  شنبه, 11 دی 1395

 

 نشست چيت چيان با مديران هرمزگان / تصاوير

نشست چيت چيان با مديران هرمزگان / تصاوير

نشست چيت چيان با مديران هرمزگان / تصاوير

نشست چيت چيان با مديران هرمزگان / تصاوير

نشست چيت چيان با مديران هرمزگان / تصاوير

نشست چيت چيان با مديران هرمزگان / تصاوير

نشست چيت چيان با مديران هرمزگان / تصاوير

نشست چيت چيان با مديران هرمزگان / تصاوير

نشست چيت چيان با مديران هرمزگان / تصاوير

نشست چيت چيان با مديران هرمزگان / تصاوير

نشست چيت چيان با مديران هرمزگان / تصاوير

نشست چيت چيان با مديران هرمزگان / تصاوير

نشست چيت چيان با مديران هرمزگان / تصاوير

نشست چيت چيان با مديران هرمزگان / تصاوير

نشست چيت چيان با مديران هرمزگان / تصاوير

نشست چيت چيان با مديران هرمزگان / تصاوير

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان