وضعیت نامناسب منزل صولت الملک بستک/ عكس

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69502.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69503.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69504.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69505.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69509.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69508.JPG
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69507.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69506.JPG
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69510.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69511.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69512.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69513.JPG
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69514.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69515.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69516.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69517.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69518.jpg
There was a problem loading image http://khalijefars.isna.ir//Files/News/Image/139510/69519.jpg

 

منزل صولت الملک در بستک، متعلق به دوره قاجاریه بوده و تا قبل از زلزله پنج و نیم ریشتری سال 92 شهرستان بستک، استفاده مسکونی می‌شد که این روزها حال و روز خوشی ندارد. /عکس:سبحان جامه‌دار

کد خبر : 95133631        تاریخ انتشار :  شنبه, 11 دی 1395

 

 69502.jpg

69503.jpg

69504.jpg

69505.jpg

69509.jpg

69508.JPG

69507.jpg

69506.JPG

69510.jpg

69511.jpg

69512.jpg

69513.JPG

69514.jpg

69515.jpg

69516.jpg

69517.jpg

69518.jpg

69519.jpg

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان