آئین تکریم و معارفه مدیران سابق و جدید دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری هرمزگان / تصاویر

تصاویر مراسم تودیع و معافرفه مسعود پاکزاد و مسعود هندیان مدیران کل جدید و سابق اداره کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری هرمزگان

مراسم تکریم و معارفه مسعود پاکزاد و مسعود هندیان مدیران کل سابق و جدید دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری هرمزگان با حضور علی رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان برگزار و از حمات دو ساله مسعود پاکزاد قدردانی و مسعود هندیان به عنوان سرپرست جدید دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری هرمزگان معرفی شد.

کد خبر : 96101762        تاریخ انتشار :  سه شنبه, 10 بهمن 1396

 

 

تصاویر مراسم تودیع و معافرفه مسعود پاکزاد و مسعود هندیان مدیران کل جدید و سابق اداره کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری هرمزگان

تصاویر مراسم تودیع و معافرفه مسعود پاکزاد و مسعود هندیان مدیران کل جدید و سابق اداره کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری هرمزگان

 تصاویر مراسم تودیع و معافرفه مسعود پاکزاد و مسعود هندیان مدیران کل جدید و سابق اداره کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری هرمزگان

تصاویر مراسم تودیع و معافرفه مسعود پاکزاد و مسعود هندیان مدیران کل جدید و سابق اداره کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری هرمزگان

تصاویر مراسم تودیع و معافرفه مسعود پاکزاد و مسعود هندیان مدیران کل جدید و سابق اداره کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری هرمزگان

تصاویر مراسم تودیع و معافرفه مسعود پاکزاد و مسعود هندیان مدیران کل جدید و سابق اداره کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری هرمزگان

تصاویر مراسم تودیع و معافرفه مسعود پاکزاد و مسعود هندیان مدیران کل جدید و سابق اداره کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری هرمزگان

تصاویر مراسم تودیع و معافرفه مسعود پاکزاد و مسعود هندیان مدیران کل جدید و سابق اداره کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری هرمزگان

تصاویر مراسم تودیع و معافرفه مسعود پاکزاد و مسعود هندیان مدیران کل جدید و سابق اداره کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری هرمزگان

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان