آغاز عملیات اجرایی تعریض و بهسازی پل حادثه خیز هشت بندی دو / تصاویر

آغاز عملیات اجرایی تعریض و بهسازی پل حادثه خیز هشت بندی دو هشتبندی / تصاویر

عملیات اجرایی پل حادثه خیز هشت بندی دو با حمایت استانداری هرمزگان به ویژه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان و پیگیری های شورای اسلامی و دهیاری هشت بندی دو با همت اداره کل راهداری و جمل و نقل جاده ای استان با احداث مسیر انحرافی رسماً آغاز شد.

کد خبر : 96101740        تاریخ انتشار :  سه شنبه, 19 دی 1396

 

 

آغاز عملیات اجرایی تعریض و بهسازی پل حادثه خیز هشت بندی دو هشتبندی / تصاویر

آغاز عملیات اجرایی تعریض و بهسازی پل حادثه خیز هشت بندی دو هشتبندی / تصاویر

آغاز عملیات اجرایی تعریض و بهسازی پل حادثه خیز هشت بندی دو هشتبندی / تصاویر

آغاز عملیات اجرایی تعریض و بهسازی پل حادثه خیز هشت بندی دو هشتبندی / تصاویر

آغاز عملیات اجرایی تعریض و بهسازی پل حادثه خیز هشت بندی دو هشتبندی / تصاویر

آغاز عملیات اجرایی تعریض و بهسازی پل حادثه خیز هشت بندی دو هشتبندی / تصاویر

آغاز عملیات اجرایی تعریض و بهسازی پل حادثه خیز هشت بندی دو هشتبندی / تصاویر

آغاز عملیات اجرایی تعریض و بهسازی پل حادثه خیز هشت بندی دو هشتبندی / تصاویر

آغاز عملیات اجرایی تعریض و بهسازی پل حادثه خیز هشت بندی دو هشتبندی / تصاویر

آغاز عملیات اجرایی تعریض و بهسازی پل حادثه خیز هشت بندی دو هشتبندی / تصاویر

آغاز عملیات اجرایی تعریض و بهسازی پل حادثه خیز هشت بندی دو هشتبندی / تصاویر

آغاز عملیات اجرایی تعریض و بهسازی پل حادثه خیز هشت بندی دو هشتبندی / تصاویر

آغاز عملیات اجرایی تعریض و بهسازی پل حادثه خیز هشت بندی دو هشتبندی / تصاویر

آغاز عملیات اجرایی تعریض و بهسازی پل حادثه خیز هشت بندی دو هشتبندی / تصاویر

 

آغاز عملیات اجرایی تعریض و بهسازی پل حادثه خیز هشت بندی دو هشتبندی / تصاویر

 

 

تصویر نامه دستور دکتر رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان جهت تسریع در روند تعریض و بهسازی پل حادثه خیز هشت بندی دو

 

 

تصویر نامه دستور دکتر رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان جهت تسریع در روند تعریض و بهسازی پل حادثه خیز هشتبندی دو

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان