افتتاح پروژه های عمرانی شهرستان خمیر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان / تصاویر(2)

افتتاح پروژه های عمرانی روستای آل درویش شهرستان خمیر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان / تصاویر

علی رئوفی معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان در سفر به شهرستان بندر خمیر با حضور در روستای آل درویش بلوار ورودی،روشنایی معابر وبوستان روستایی این روستا را با همراهی مسئولین ش شهرستان ، برخی مدیران دستگاه های اجرایی استان و مردم و معتمدین روستای آل درویش مورد بهره برداری قرار داد.

کد خبر : 96101768        تاریخ انتشار :  دوشنبه, 16 بهمن 1396

 

 

 افتتاح پروژه های عمرانی روستای آل درویش شهرستان خمیر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان / تصاویر

افتتاح پروژه های عمرانی روستای آل درویش شهرستان خمیر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان / تصاویر

افتتاح پروژه های عمرانی روستای آل درویش شهرستان خمیر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان / تصاویر

افتتاح پروژه های عمرانی روستای آل درویش شهرستان خمیر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان / تصاویر

افتتاح پروژه های عمرانی روستای آل درویش شهرستان خمیر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان / تصاویر

افتتاح پروژه های عمرانی روستای آل درویش شهرستان خمیر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان / تصاویر

افتتاح پروژه های عمرانی روستای آل درویش شهرستان خمیر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان / تصاویر

افتتاح پروژه های عمرانی روستای آل درویش شهرستان خمیر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان / تصاویر

 

افتتاح پروژه های عمرانی روستای آل درویش شهرستان خمیر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان / تصاویر

افتتاح پروژه های عمرانی روستای آل درویش شهرستان خمیر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان / تصاویر

افتتاح پروژه های عمرانی روستای آل درویش شهرستان خمیر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان / تصاویر

افتتاح پروژه های عمرانی روستای آل درویش شهرستان خمیر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان / تصاویر

افتتاح پروژه های عمرانی روستای آل درویش شهرستان خمیر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان / تصاویر

 

افتتاح پروژه های عمرانی روستای آل درویش شهرستان خمیر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان / تصاویر

افتتاح پروژه های عمرانی روستای آل درویش شهرستان خمیر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان / تصاویر

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان