بارش باران زمستانی در هشت بندی / تصاویر

تصاویر بارش باران زمستانی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

بارش شدید باران زمستانی در هشت بندی باعث آبگرفتگی معابر عمومی و خوشحالی کشاورزان بعد از ماهها انتظار بارش باران شد./عکاس/ حمید حیدری

کد خبر : 97111800        تاریخ انتشار :  یک شنبه, 14 بهمن 1397

 

به دلیل هشدار هواشناسی و تداوم بارش ها تا عصر روز دوشنبه احتمال وقوع سیلاب در هشت بندی نیز وجود دارد.

 

 تصاویر بارش باران زمستانی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران زمستانی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران زمستانی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران زمستانی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران زمستانی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران زمستانی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران زمستانی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران زمستانی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران زمستانی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران زمستانی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران زمستانی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران زمستانی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران زمستانی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران زمستانی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران زمستانی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران زمستانی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران زمستانی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران زمستانی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران زمستانی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران زمستانی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران زمستانی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران زمستانی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران زمستانی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران زمستانی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران زمستانی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان