بارش باران همراه با رعد و برق در هشت بندی / طغیان رودخانه های فصلی برای نخستین بار در سال 97+ تصاویر

تصاویر بارش باران و طغیان رودخانه های فصلی در هشتبندی هشتبندی هرمزگان در آبان سال 97

در پی بارندگی صبح امروز در هشت بندی رودخانه های فصلی این منطقه برای نخستین بار در سال ۹۷ طغیان کرد.

کد خبر : 97081881        تاریخ انتشار :  چهار شنبه, 30 آبان 1397

 

به گزارش پایگاه خبری «هشت بندی»، با نفوذ و فعالیت سامانه بارشی در شرق هرمزگان مناطق مختلف این منطقه از هرمزگان از جمله منطقه هشت بندی شاهد بارش باران پاییزی بود.

 

این باران پاییزی که همراه با رعد و برق بود از اوایل صبح امروز مناطق مختلف منطقه هشت بندی را فرا گرفت.

 

در پی فعالیت این سامانه بارشی و شدت آن در مناطق کوهستانی اطراف این منطقه این بارندگی موجب طغیان رودخانه های فصلی در هشت بندی برای نخستین بار در سال ۹۷ گردید.

 

بارندگی صبح امروز خسارتی به مزارع کشاورزان منطقه هشت بندی وارد نکرد.

 

شایان ذکر است منطقه هشتبندی از قطب های اصلی کشاورزی استان هرمزگان است که بارندگی صبح امروز باعث خوشحالی کشاورزان این منطقه بعد از سالها انتطار شد.

 

تصاویر بارش باران و طغیان رودخانه های فصلی در هشتبندی هشتبندی هرمزگان در آبان سال 97

تصاویر بارش باران و طغیان رودخانه های فصلی در هشتبندی هشتبندی هرمزگان در آبان سال 97

تصاویر بارش باران و طغیان رودخانه های فصلی در هشتبندی هشتبندی هرمزگان در آبان سال 97

تصاویر بارش باران و طغیان رودخانه های فصلی در هشتبندی هشتبندی هرمزگان در آبان سال 97

تصاویر بارش باران و طغیان رودخانه های فصلی در هشتبندی هشتبندی هرمزگان در آبان سال 97

تصاویر بارش باران و طغیان رودخانه های فصلی در هشتبندی هشتبندی هرمزگان در آبان سال 97

 تصاویر بارش باران و طغیان رودخانه های فصلی در هشتبندی هشتبندی هرمزگان در آبان سال 97

 

تصاویر بارش باران و طغیان رودخانه های فصلی در هشتبندی هشتبندی هرمزگان در آبان سال 97

تصاویر بارش باران و طغیان رودخانه های فصلی در هشتبندی هشتبندی هرمزگان در آبان سال 97

تصاویر بارش باران و طغیان رودخانه های فصلی در هشتبندی هشتبندی هرمزگان در آبان سال 97

تصاویر بارش باران و طغیان رودخانه های فصلی در هشتبندی هشتبندی هرمزگان در آبان سال 97

تصاویر بارش باران و طغیان رودخانه های فصلی در هشتبندی هشتبندی هرمزگان در آبان سال 97

تصاویر بارش باران و طغیان رودخانه های فصلی در هشتبندی هشتبندی هرمزگان در آبان سال 97

 

 

 

تصاویر بارش باران و طغیان رودخانه های فصلی در هشتبندی هشتبندی هرمزگان در آبان سال 97

تصاویر بارش باران و طغیان رودخانه های فصلی در هشتبندی هشتبندی هرمزگان در آبان سال 97

 

تصاویر بارش باران و طغیان رودخانه های فصلی در هشتبندی هشتبندی هرمزگان در آبان سال 97

تصاویر بارش باران و طغیان رودخانه های فصلی در هشتبندی هشتبندی هرمزگان در آبان سال 97

تصاویر بارش باران و طغیان رودخانه های فصلی در هشتبندی هشتبندی هرمزگان در آبان سال 97

تصاویر بارش باران و طغیان رودخانه های فصلی در هشتبندی هشتبندی هرمزگان در آبان سال 97

تصاویر بارش باران و طغیان رودخانه های فصلی در هشتبندی هشتبندی هرمزگان در آبان سال 97

تصاویر بارش باران و طغیان رودخانه های فصلی در هشتبندی هشتبندی هرمزگان در آبان سال 97

تصاویر بارش باران و طغیان رودخانه های فصلی در هشتبندی هشتبندی هرمزگان در آبان سال 97

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کلاس مداحی

اخبار هرمزگان