بارش باران پائیزی در هشت بندی / تصاویر

تصاویر بارش باران در هشتبندی هرمزگان

بارش باران پائیزی باعث خوشحالی مردم به ویژه کشاورزان می شوند./عکاس/ حسین دعایی نسب

کد خبر : 96        تاریخ انتشار :  چهار شنبه, 19 آذر 1399

 

 

 تصاویر بارش باران در هشتبندی هرمزگان

تصاویر بارش باران در هشتبندی هرمزگان

تصاویر بارش باران در هشتبندی هرمزگان

تصاویر بارش باران در هشتبندی هرمزگان

تصاویر بارش باران در هشتبندی هرمزگان

 

تصاویر بارش باران در هشتبندی هرمزگان

 

تصاویر بارش باران در هشتبندی هرمزگان

تصاویر بارش باران در هشتبندی هرمزگان

تصاویر بارش باران در هشتبندی هرمزگان

تصاویر بارش باران در هشتبندی هرمزگان

تصاویر بارش باران در هشتبندی هرمزگان

تصاویر بارش باران در هشتبندی هرمزگان

تصاویر بارش باران در هشتبندی هرمزگان

تصاویر بارش باران در هشتبندی هرمزگان

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان