بازدید اعضای کمسیون آموزش مجلس و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور از شهرستان میناب / تصاویر

تصاویر سفر اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به شهرستان میناب

اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور با همراهی حجت الاسلام سید مصطفی ذوالقدر نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و ابوذر مهدی نخعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب از بخش های مختلف فضاهای آموزشی به ویژه مدارس تخریبی شهرستان بازدید بعمل آوردند و با شرکت در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آموزش و پرورش شهرستان میناب به ویژه در حوزه کمبود معلون و مدارس تخریبی قرار گرفتند.

کد خبر : 96101745        تاریخ انتشار :  چهار شنبه, 20 دی 1396

 


تصاویر سفر اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به شهرستان میناب

تصاویر سفر اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به شهرستان میناب

تصاویر سفر اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به شهرستان میناب

تصاویر سفر اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به شهرستان میناب

تصاویر سفر اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به شهرستان میناب

تصاویر سفر اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به شهرستان میناب

تصاویر سفر اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به شهرستان میناب

تصاویر سفر اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به شهرستان میناب

 

تصاویر سفر اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به شهرستان میناب

تصاویر سفر اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به شهرستان میناب

تصاویر سفر اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به شهرستان میناب

تصاویر سفر اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به شهرستان میناب

 

تصاویر سفر اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به شهرستان میناب

تصاویر سفر اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به شهرستان میناب

تصاویر سفر اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به شهرستان میناب

تصاویر سفر اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به شهرستان میناب

تصاویر سفر اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به شهرستان میناب

تصاویر سفر اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به شهرستان میناب

تصاویر سفر اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به شهرستان میناب

تصاویر سفر اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به شهرستان میناب

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان