بازدید فرمانده سپاه استان هرمزگان از فعالیت های قرارگاه جهادی شهید کاظمی در هشت بندی / تصاویر

تصاویر بازدید سرهنگ پاسدار اباذر سالاری از بخش های مختلف فعالیت قرارگاه جهادی شهید کاظمی استان تهران در منطقه هشتبندی هش تبندی

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان در سفری غیر منتظره به منطقه هشت بندی از روند فعالیت و ارائه خدمات قرارگاه جهادی شهید کاظمی استان تهران به مردم محروم در منطقه هشت بندی بازدید و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات از سوی جهاد گران به مردم قرار گرفت./عکاس/حمید حیدری

کد خبر : 97121836        تاریخ انتشار :  سه شنبه, 28 اسفند 1397

 


شایان ذکر است قرارگاه شهید کاظمی استان تهران متشکل از چهارصد جهادگر بسیجی از مناطق مختلف کشور با حضور در مناطق محروم منطقه هشت بندی به مدت ده روز به ارائه خدمات مختلف پزشکی ، فرهنگی ، علمی و عمرانی به مردم این منطقه می پردازند.


حضور گسترده جهارصد جهادگر بسیجی به ویژه تیم پنجاه نفره دندانپزشکی برای ارائه خدمات گسترده  دندانپزشکی به مردم محروم در طی این سالها بعد از برپایی بیمارستان صحرایی  در هشت بندی بی سابقه می باشد.

 

 تصاویر بازدید سرهنگ پاسدار اباذر سالاری از بخش های مختلف فعالیت قرارگاه جهادی شهید کاظمی استان تهران در منطقه هشتبندی هش تبندی

تصاویر بازدید سرهنگ پاسدار اباذر سالاری از بخش های مختلف فعالیت قرارگاه جهادی شهید کاظمی استان تهران در منطقه هشتبندی هش تبندی

تصاویر بازدید سرهنگ پاسدار اباذر سالاری از بخش های مختلف فعالیت قرارگاه جهادی شهید کاظمی استان تهران در منطقه هشتبندی هش تبندی

تصاویر بازدید سرهنگ پاسدار اباذر سالاری از بخش های مختلف فعالیت قرارگاه جهادی شهید کاظمی استان تهران در منطقه هشتبندی هش تبندی

تصاویر بازدید سرهنگ پاسدار اباذر سالاری از بخش های مختلف فعالیت قرارگاه جهادی شهید کاظمی استان تهران در منطقه هشتبندی هش تبندی

تصاویر بازدید سرهنگ پاسدار اباذر سالاری از بخش های مختلف فعالیت قرارگاه جهادی شهید کاظمی استان تهران در منطقه هشتبندی هش تبندی

تصاویر بازدید سرهنگ پاسدار اباذر سالاری از بخش های مختلف فعالیت قرارگاه جهادی شهید کاظمی استان تهران در منطقه هشتبندی هش تبندی

تصاویر بازدید سرهنگ پاسدار اباذر سالاری از بخش های مختلف فعالیت قرارگاه جهادی شهید کاظمی استان تهران در منطقه هشتبندی هش تبندی

تصاویر بازدید سرهنگ پاسدار اباذر سالاری از بخش های مختلف فعالیت قرارگاه جهادی شهید کاظمی استان تهران در منطقه هشتبندی هش تبندی

تصاویر بازدید سرهنگ پاسدار اباذر سالاری از بخش های مختلف فعالیت قرارگاه جهادی شهید کاظمی استان تهران در منطقه هشتبندی هش تبندی

تصاویر بازدید سرهنگ پاسدار اباذر سالاری از بخش های مختلف فعالیت قرارگاه جهادی شهید کاظمی استان تهران در منطقه هشتبندی هش تبندی

تصاویر بازدید سرهنگ پاسدار اباذر سالاری از بخش های مختلف فعالیت قرارگاه جهادی شهید کاظمی استان تهران در منطقه هشتبندی هش تبندی

تصاویر بازدید سرهنگ پاسدار اباذر سالاری از بخش های مختلف فعالیت قرارگاه جهادی شهید کاظمی استان تهران در منطقه هشتبندی هش تبندی

تصاویر بازدید سرهنگ پاسدار اباذر سالاری از بخش های مختلف فعالیت قرارگاه جهادی شهید کاظمی استان تهران در منطقه هشتبندی هش تبندی

تصاویر بازدید سرهنگ پاسدار اباذر سالاری از بخش های مختلف فعالیت قرارگاه جهادی شهید کاظمی استان تهران در منطقه هشتبندی هش تبندی

تصاویر بازدید سرهنگ پاسدار اباذر سالاری از بخش های مختلف فعالیت قرارگاه جهادی شهید کاظمی استان تهران در منطقه هشتبندی هش تبندی

تصاویر بازدید سرهنگ پاسدار اباذر سالاری از بخش های مختلف فعالیت قرارگاه جهادی شهید کاظمی استان تهران در منطقه هشتبندی هش تبندی

تصاویر بازدید سرهنگ پاسدار اباذر سالاری از بخش های مختلف فعالیت قرارگاه جهادی شهید کاظمی استان تهران در منطقه هشتبندی هش تبندی

تصاویر بازدید سرهنگ پاسدار اباذر سالاری از بخش های مختلف فعالیت قرارگاه جهادی شهید کاظمی استان تهران در منطقه هشتبندی هش تبندی

تصاویر بازدید سرهنگ پاسدار اباذر سالاری از بخش های مختلف فعالیت قرارگاه جهادی شهید کاظمی استان تهران در منطقه هشتبندی هش تبندی

تصاویر بازدید سرهنگ پاسدار اباذر سالاری از بخش های مختلف فعالیت قرارگاه جهادی شهید کاظمی استان تهران در منطقه هشتبندی هش تبندی

تصاویر بازدید سرهنگ پاسدار اباذر سالاری از بخش های مختلف فعالیت قرارگاه جهادی شهید کاظمی استان تهران در منطقه هشتبندی هش تبندی

تصاویر بازدید سرهنگ پاسدار اباذر سالاری از بخش های مختلف فعالیت قرارگاه جهادی شهید کاظمی استان تهران در منطقه هشتبندی هش تبندی

تصاویر بازدید سرهنگ پاسدار اباذر سالاری از بخش های مختلف فعالیت قرارگاه جهادی شهید کاظمی استان تهران در منطقه هشتبندی هش تبندی

تصاویر بازدید سرهنگ پاسدار اباذر سالاری از بخش های مختلف فعالیت قرارگاه جهادی شهید کاظمی استان تهران در منطقه هشتبندی هش تبندی

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کلاس مداحی

اخبار هرمزگان