بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان و معاون وزیر راه از تونل شهر جدید علوی/ تصاویر

بازدید علی رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان از تونل در حال احداث شهر جدید علوی با حضور معاون راه و شهرسازی

علی رئوفی معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان به همراه معاون وزیر راه و شهرسازی در سفر به شهر جدید علوی  از بخش های مختلف تونل درحال احداث این شهر جدید بازدید بعمل آوردند.

کد خبر : 96101766        تاریخ انتشار :  دوشنبه, 16 بهمن 1396

 

با تکمیل و بهره برداری از پروژه تونل شهر جدید علوی فاصله این شهر جدید تا شهر بندرعباس 28 کیلومتر کوتاه خواهد شد.

 

 بازدید علی رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان از تونل در حال احداث شهر جدید علوی با حضور معاون راه و شهرسازی

بازدید علی رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان از تونل در حال احداث شهر جدید علوی با حضور معاون راه و شهرسازی

بازدید علی رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان از تونل در حال احداث شهر جدید علوی با حضور معاون راه و شهرسازی

بازدید علی رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان از تونل در حال احداث شهر جدید علوی با حضور معاون راه و شهرسازی

بازدید علی رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان از تونل در حال احداث شهر جدید علوی با حضور معاون راه و شهرسازی

بازدید علی رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان از تونل در حال احداث شهر جدید علوی با حضور معاون راه و شهرسازی

بازدید علی رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان از تونل در حال احداث شهر جدید علوی با حضور معاون راه و شهرسازی

بازدید علی رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان از تونل در حال احداث شهر جدید علوی با حضور معاون راه و شهرسازی

بازدید علی رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان از تونل در حال احداث شهر جدید علوی با حضور معاون راه و شهرسازی

بازدید علی رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان از تونل در حال احداث شهر جدید علوی با حضور معاون راه و شهرسازی

 

بازدید علی رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان از تونل در حال احداث شهر جدید علوی با حضور معاون راه و شهرسازی

بازدید علی رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان از تونل در حال احداث شهر جدید علوی با حضور معاون راه و شهرسازی

بازدید علی رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان از تونل در حال احداث شهر جدید علوی با حضور معاون راه و شهرسازی

بازدید علی رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان از تونل در حال احداث شهر جدید علوی با حضور معاون راه و شهرسازی

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان