برداشت محصول هنداونه شب یلدا از مزارع کشاورزی هشت بندی/ تصاویر (2)

برداشت محصول هنداونه شب یلدا از مزارع کشاورزی هشت بندی هشتبندی هرمزگان تصاویر

همزمان با نزدیکی به شب یلدا کشاورزان هندوانه کار منطقه هشت بندی، برداشت هندوانه را از صدها هکتاز از مزارع خود آغاز کرده اند.

کد خبر : 960917786        تاریخ انتشار :  دوشنبه, 26 آذر 1397

 


محصول برداشتی هندوانه در منطقه هشت بندی به شهرهای بزرگ کشور نظیر تهران ، اصفهان ، تبریز ، مشهد و فارس ارسال می گردد.

 برداشت محصول هنداونه شب یلدا از مزارع کشاورزی هشت بندی هشتبندی هرمزگان تصاویر

برداشت محصول هنداونه شب یلدا از مزارع کشاورزی هشت بندی هشتبندی هرمزگان تصاویر

برداشت محصول هنداونه شب یلدا از مزارع کشاورزی هشت بندی هشتبندی هرمزگان تصاویر

برداشت محصول هنداونه شب یلدا از مزارع کشاورزی هشت بندی هشتبندی هرمزگان تصاویر

برداشت محصول هنداونه شب یلدا از مزارع کشاورزی هشت بندی هشتبندی هرمزگان تصاویر

برداشت محصول هنداونه شب یلدا از مزارع کشاورزی هشت بندی هشتبندی هرمزگان تصاویر

برداشت محصول هنداونه شب یلدا از مزارع کشاورزی هشت بندی هشتبندی هرمزگان تصاویر

برداشت محصول هنداونه شب یلدا از مزارع کشاورزی هشت بندی هشتبندی هرمزگان تصاویر

برداشت محصول هنداونه شب یلدا از مزارع کشاورزی هشت بندی هشتبندی هرمزگان تصاویر

برداشت محصول هنداونه شب یلدا از مزارع کشاورزی هشت بندی هشتبندی هرمزگان تصاویر

برداشت محصول هنداونه شب یلدا از مزارع کشاورزی هشت بندی هشتبندی هرمزگان تصاویر

برداشت محصول هنداونه شب یلدا از مزارع کشاورزی هشت بندی هشتبندی هرمزگان تصاویر

برداشت محصول هنداونه شب یلدا از مزارع کشاورزی هشت بندی هشتبندی هرمزگان تصاویر

برداشت محصول هنداونه شب یلدا از مزارع کشاورزی هشت بندی هشتبندی هرمزگان تصاویر

برداشت محصول هنداونه شب یلدا از مزارع کشاورزی هشت بندی هشتبندی هرمزگان تصاویر

برداشت محصول هنداونه شب یلدا از مزارع کشاورزی هشت بندی هشتبندی هرمزگان تصاویر

برداشت محصول هنداونه شب یلدا از مزارع کشاورزی هشت بندی هشتبندی هرمزگان تصاویر

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان