برداشت محصول پیاز از مزارع کشاورزی هشت بندی‎/ تصاویر

برداشت پیاز در هشت بندی

کشاورزان پیاز کار در منطقه هشت بندی  با به بار نشستن محصول، برداشت پیاز را در بیش از سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی خود آغاز کرده اند.

کد خبر : 96        تاریخ انتشار :  شنبه, 06 بهمن 1397

 

کشاورزان پیاز کار در منطقه هشت بندی  با به بار نشستن محصول، برداشت پیاز را در بیش از سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی خود آغاز کرده اند.

پیاز برداشتی در منطقه هشتبندی اغلب به شهرهای بزرگ کشور نظیر تهران، اصفهان، تبریز، ارومیه ، فارس...ارسال می گردد.

 

برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی برداشت پیاز در هشت بندی

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کلاس مداحی

اخبار هرمزگان