تصاویری زیباز از هشت بندی پس از یک روز بارانی در قاب عکس

تصاویر طبیعت زیبای بهاری هشتبندی هشت بندی هرمزگان بعد از یک روز بارانی

بارش باران بهاری صبح امروز طراوت و ریبایی خاصی به هشت بندی بخشید./عکاس/وهب بهرامی

کد خبر : 98011840        تاریخ انتشار :  چهار شنبه, 07 فروردين 1398

 

 

شایان ذکرر است در پی بارندگی های مناسب چند ماه اخیر در هشت بندی مناطق کوهستانی اطراف آن به دلیل رویش گیاهان سرسبزی خاصی پیدا کرده اند و به تفرج گاه ردم در ایام تعطیلات نوروزی تبدیل گشته اند.

 

 تصاویر طبیعت زیبای بهاری هشتبندی هشت بندی هرمزگان بعد از یک روز بارانی

تصاویر طبیعت زیبای بهاری هشتبندی هشت بندی هرمزگان بعد از یک روز بارانی

تصاویر طبیعت زیبای بهاری هشتبندی هشت بندی هرمزگان بعد از یک روز بارانی

تصاویر طبیعت زیبای بهاری هشتبندی هشت بندی هرمزگان بعد از یک روز بارانی

تصاویر طبیعت زیبای بهاری هشتبندی هشت بندی هرمزگان بعد از یک روز بارانی

تصاویر طبیعت زیبای بهاری هشتبندی هشت بندی هرمزگان بعد از یک روز بارانی

تصاویر طبیعت زیبای بهاری هشتبندی هشت بندی هرمزگان بعد از یک روز بارانی

تصاویر طبیعت زیبای بهاری هشتبندی هشت بندی هرمزگان بعد از یک روز بارانی

تصاویر طبیعت زیبای بهاری هشتبندی هشت بندی هرمزگان بعد از یک روز بارانی

تصاویر طبیعت زیبای بهاری هشتبندی هشت بندی هرمزگان بعد از یک روز بارانی

تصاویر طبیعت زیبای بهاری هشتبندی هشت بندی هرمزگان بعد از یک روز بارانی

تصاویر طبیعت زیبای بهاری هشتبندی هشت بندی هرمزگان بعد از یک روز بارانی

تصاویر طبیعت زیبای بهاری هشتبندی هشت بندی هرمزگان بعد از یک روز بارانی

تصاویر طبیعت زیبای بهاری هشتبندی هشت بندی هرمزگان بعد از یک روز بارانی

تصاویر طبیعت زیبای بهاری هشتبندی هشت بندی هرمزگان بعد از یک روز بارانی

تصاویر طبیعت زیبای بهاری هشتبندی هشت بندی هرمزگان بعد از یک روز بارانی

تصاویر طبیعت زیبای بهاری هشتبندی هشت بندی هرمزگان بعد از یک روز بارانی

تصاویر طبیعت زیبای بهاری هشتبندی هشت بندی هرمزگان بعد از یک روز بارانی

تصاویر طبیعت زیبای بهاری هشتبندی هشت بندی هرمزگان بعد از یک روز بارانی

تصاویر طبیعت زیبای بهاری هشتبندی هشت بندی هرمزگان بعد از یک روز بارانی

تصاویر طبیعت زیبای بهاری هشتبندی هشت بندی هرمزگان بعد از یک روز بارانی

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان