تصاویر زیبا از مزارع آماده برداشت لوبیا سبز در هشت بندی

تصاویر زیبا از مزارع اماده برداشت لوبیا سبز در هششتبندی هشت بندی هرمزگان

با به بارنشستن محصول مزارع لوبیا سبز در هشت بندی، کشاورزان آماده برداشت محصول و عرضه آن به بازار مصرف کشور می باشند.

کد خبر : 96        تاریخ انتشار :  شنبه, 17 آذر 1397

 

 

 تصاویر زیبا از مزارع اماده برداشت لوبیا سبز در هششتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا از مزارع اماده برداشت لوبیا سبز در هششتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا از مزارع اماده برداشت لوبیا سبز در هششتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا از مزارع اماده برداشت لوبیا سبز در هششتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا از مزارع اماده برداشت لوبیا سبز در هششتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا از مزارع اماده برداشت لوبیا سبز در هششتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا از مزارع اماده برداشت لوبیا سبز در هششتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا از مزارع اماده برداشت لوبیا سبز در هششتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا از مزارع اماده برداشت لوبیا سبز در هششتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا از مزارع اماده برداشت لوبیا سبز در هششتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا از مزارع اماده برداشت لوبیا سبز در هششتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا از مزارع اماده برداشت لوبیا سبز در هششتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا از مزارع اماده برداشت لوبیا سبز در هششتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا از مزارع اماده برداشت لوبیا سبز در هششتبندی هشت بندی هرمزگان

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان