جزئیات نشست مدیر کل هیات مرکزی گزینش وزارت کشور با معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان + تصاویر

تصاویر دیدار دهقانی زاده مدیر کل  هیات مرکزی گزینش وزارت کشور با علی رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان و سرپرست هسته گزینش استانداری هرمزگان

نشست تخصصی مدیرکل هیات مرکزی گزینش وزارت کشور با علی رئوفی معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع و سرپرست هسته گزینش استانداری هرمزگانبرگزار شد.

کد خبر : 96139059        تاریخ انتشار :  پنج شنبه, 30 فروردين 1397

 

به گزارش پایگاه خبری «هشت بندی»محمود دهقانی زاده مدیر کل هیات مرکزی گزینش وزارت کشور و هیات همراه پس از دیدار با دکتر همتی استاندار هرمزگان طی نشستی تخصصی با علی رئوفی معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان در جریان آخرین اقدامات هسته گزینش استانداری هرمزگان در سال ۹۶ قرار گرفت.

 

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع و سرپرست هسته گزینش در این نشست گزارشی از اقدامات هسته گزینش استانداری هرمزگان در ارتباط با گزینش نیروهای ستاد استانداری ، فرمانداری های تابعه استان، بخشداری های تابعه استان، کارکنان شهرداری های تابعه استان، دهیاری های استان و همچنین اقدامات صورت پدیرفته شده در راستای ارتقاء شغلی نیروهای قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی مجموعه های تابعه وزارت کشور در استان هرمزگان ارائه نمود.

 تصاویر دیدار دهقانی زاده مدیر کل  هیات مرکزی گزینش وزارت کشور با علی رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان و سرپرست هسته گزینش استانداری هرمزگان

تصاویر دیدار دهقانی زاده مدیر کل  هیات مرکزی گزینش وزارت کشور با علی رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان و سرپرست هسته گزینش استانداری هرمزگان

تصاویر دیدار دهقانی زاده مدیر کل  هیات مرکزی گزینش وزارت کشور با علی رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان و سرپرست هسته گزینش استانداری هرمزگان

تصاویر دیدار دهقانی زاده مدیر کل  هیات مرکزی گزینش وزارت کشور با علی رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان و سرپرست هسته گزینش استانداری هرمزگان

تصاویر دیدار دهقانی زاده مدیر کل  هیات مرکزی گزینش وزارت کشور با علی رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان و سرپرست هسته گزینش استانداری هرمزگان

تصاویر دیدار دهقانی زاده مدیر کل  هیات مرکزی گزینش وزارت کشور با علی رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان و سرپرست هسته گزینش استانداری هرمزگان

 

تصاویر دیدار دهقانی زاده مدیر کل  هیات مرکزی گزینش وزارت کشور با علی رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان و سرپرست هسته گزینش استانداری هرمزگان

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان