دیدار صمیمانه دکتر همتی استاندار هرمزگان با آیت الله رئوفی / تصاویر

دیدار صمیمانه دکتر همتی استاندار هرمزگان با حضرت آیت الله رئوفی  تصاور

دکتر همتی استاندار هرمزگان با سفر به منطقه هشت بندی از نزدیک با حضرت آیت الله رئوفی از علمای برجسته استان در فضایی صمیمانه دیدار و گفتگو کرد./عکاس: حمید حیدری

کد خبر : 96        تاریخ انتشار :  شنبه, 06 مهر 1398

 

 

 دیدار صمیمانه دکتر همتی استاندار هرمزگان با حضرت آیت الله رئوفی  تصاور

دیدار صمیمانه دکتر همتی استاندار هرمزگان با حضرت آیت الله رئوفی  تصاور

دیدار صمیمانه دکتر همتی استاندار هرمزگان با حضرت آیت الله رئوفی  تصاور

دیدار صمیمانه دکتر همتی استاندار هرمزگان با حضرت آیت الله رئوفی  تصاور

دیدار صمیمانه دکتر همتی استاندار هرمزگان با حضرت آیت الله رئوفی  تصاور

دیدار صمیمانه دکتر همتی استاندار هرمزگان با حضرت آیت الله رئوفی  تصاور

دیدار صمیمانه دکتر همتی استاندار هرمزگان با حضرت آیت الله رئوفی  تصاور

دیدار صمیمانه دکتر همتی استاندار هرمزگان با حضرت آیت الله رئوفی تصاور

دیدار صمیمانه دکتر همتی استاندار هرمزگان با حضرت آیت الله رئوفی تصاور

دیدار صمیمانه دکتر همتی استاندار هرمزگان با حضرت آیت الله رئوفی تصاور

دیدار صمیمانه دکتر همتی استاندار هرمزگان با حضرت آیت الله رئوفی تصاور

دیدار صمیمانه دکتر همتی استاندار هرمزگان با حضرت آیت الله رئوفی تصاور

دیدار صمیمانه دکتر همتی استاندار هرمزگان با حضرت آیت الله رئوفی تصاور

دیدار صمیمانه دکتر همتی استاندار هرمزگان با حضرت آیت الله رئوفی تصاور

دیدار صمیمانه دکتر همتی استاندار هرمزگان با حضرت آیت الله رئوفی تصاور

دیدار صمیمانه دکتر همتی استاندار هرمزگان با حضرت آیت الله رئوفی تصاور

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان