راهپیمایی باشکوه مردم انقلابی هشت بندی در قاب عکس

راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی

راهپیمایی باشکوه 22 بهمن همزمان با سراسر کشور در هشت بندی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و مسئولان در هوای نامساعد و هوایی بارانی برگزار شد.

کد خبر : 96        تاریخ انتشار :  سه شنبه, 22 بهمن 1398

 

مردم انقلابی هشت بندی و توکهور با حضور حجت الاسلام جهانگیری امام جمعه هشت بندی توکهور،مهندس دهقانی بخشدار توکهور هشت بندی، مهندس رستمی شهردار شهر هشت بندی ، بهرامی رئیس شورای بخش، خاکساری رئیس شورای شهر، روسای ادارات سطح بخش ، فرماندهان حوزه های مقاومت بسیج، روحانیون و اقشار مختلف مردمی در هوای بارانی و نامساعد با حضور مثال زدنی با آرمان های امام راحل و انقلاب اسلامی بیعت دوباره کردند و فریاد مرگ بر آمریکا سردادند و یاد و خاطر سردار سرافراز اسالم شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشتند.

راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی

راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در هشت بندی در هوای بارانی

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان