رنگ آمیزی و زیبا سازی دبستان شهید کرمزاده هشت بندی توسط دانش آموزان و فرهنگیان جهادگر / تصاویر

تصاویر رنگ امیزی مدارس هشتبندی هشت بندی توسط دانش اموزان جهادی سازمان بسیج دانش آموزی هشتبندی

دبستان شهید کرمزاده هشت بندی به همت  دانش آموزان و فرهنگیان بسیجی حوزه بسیج دانش آموزشی هشت بندی رنگ آمیزی و زیبا سازی شد.

کد خبر : 96101742        تاریخ انتشار :  سه شنبه, 19 دی 1396

 

گروه جهادی شهید ابراهیم یاراحمدی و گروه جهادی شهید موسی کرمزاده حوزه بسیج دانش آموزی و فرهنگیان هشت بندی از ابتدای سال 96 تا کنون 11 مدرسه را در در هشت بندی و توکهور رنگ آموزی و زیباسازی کرده اند.

 

این گروههای جهادی دانش آموزشی و فرهنگی متشکل از دانش آموزان وفرهنگیان بسیجی درهشت بندی با همت و پیگیری خاکساری فرمانده حوزه بسیج دانش آموزی هشت بندی در زمینه رنگ آمیزی و زیباسازی مدارس و فعالیت های عمرانی چشمگیری نظیر ساخت سرویس بهداشتی ، دیوار چینی ، محوطه سازی، کاشی کاری و تعمیر میز و نیمکت مدارس  در سطح مدارس داشته اند.

 

 تصاویر رنگ امیزی مدارس هشتبندی هشت بندی توسط دانش اموزان جهادی سازمان بسیج دانش آموزی هشتبندی

تصاویر رنگ امیزی مدارس هشتبندی هشت بندی توسط دانش اموزان جهادی سازمان بسیج دانش آموزی هشتبندی

تصاویر رنگ امیزی مدارس هشتبندی هشت بندی توسط دانش اموزان جهادی سازمان بسیج دانش آموزی هشتبندی

تصاویر رنگ امیزی مدارس هشتبندی هشت بندی توسط دانش اموزان جهادی سازمان بسیج دانش آموزی هشتبندی

تصاویر رنگ امیزی مدارس هشتبندی هشت بندی توسط دانش اموزان جهادی سازمان بسیج دانش آموزی هشتبندی

 

تصاویر رنگ امیزی مدارس هشتبندی هشت بندی توسط دانش اموزان جهادی سازمان بسیج دانش آموزی هشتبندی

تصاویر رنگ امیزی مدارس هشتبندی هشت بندی توسط دانش اموزان جهادی سازمان بسیج دانش آموزی هشتبندی

تصاویر رنگ امیزی مدارس هشتبندی هشت بندی توسط دانش اموزان جهادی سازمان بسیج دانش آموزی هشتبندی

تصاویر رنگ امیزی مدارس هشتبندی هشت بندی توسط دانش اموزان جهادی سازمان بسیج دانش آموزی هشتبندی

تصاویر رنگ امیزی مدارس هشتبندی هشت بندی توسط دانش اموزان جهادی سازمان بسیج دانش آموزی هشتبندی

تصاویر رنگ امیزی مدارس هشتبندی هشت بندی توسط دانش اموزان جهادی سازمان بسیج دانش آموزی هشتبندی

تصاویر رنگ امیزی مدارس هشتبندی هشت بندی توسط دانش اموزان جهادی سازمان بسیج دانش آموزی هشتبندی

تصاویر رنگ امیزی مدارس هشتبندی هشت بندی توسط دانش اموزان جهادی سازمان بسیج دانش آموزی هشتبندی

تصاویر رنگ امیزی مدارس هشتبندی هشت بندی توسط دانش اموزان جهادی سازمان بسیج دانش آموزی هشتبندی

تصاویر رنگ امیزی مدارس هشتبندی هشت بندی توسط دانش اموزان جهادی سازمان بسیج دانش آموزی هشتبندی

تصاویر رنگ امیزی مدارس هشتبندی هشت بندی توسط دانش اموزان جهادی سازمان بسیج دانش آموزی هشتبندی

تصاویر رنگ امیزی مدارس هشتبندی هشت بندی توسط دانش اموزان جهادی سازمان بسیج دانش آموزی هشتبندی

تصاویر رنگ امیزی مدارس هشتبندی هشت بندی توسط دانش اموزان جهادی سازمان بسیج دانش آموزی هشتبندی

تصاویر رنگ امیزی مدارس هشتبندی هشت بندی توسط دانش اموزان جهادی سازمان بسیج دانش آموزی هشتبندی

تصاویر رنگ امیزی مدارس هشتبندی هشت بندی توسط دانش اموزان جهادی سازمان بسیج دانش آموزی هشتبندی

تصاویر رنگ امیزی مدارس هشتبندی هشت بندی توسط دانش اموزان جهادی سازمان بسیج دانش آموزی هشتبندی

تصاویر رنگ امیزی مدارس هشتبندی هشت بندی توسط دانش اموزان جهادی سازمان بسیج دانش آموزی هشتبندی

تصاویر رنگ امیزی مدارس هشتبندی هشت بندی توسط دانش اموزان جهادی سازمان بسیج دانش آموزی هشتبندی

تصاویر رنگ امیزی مدارس هشتبندی هشت بندی توسط دانش اموزان جهادی سازمان بسیج دانش آموزی هشتبندی

تصاویر رنگ امیزی مدارس هشتبندی هشت بندی توسط دانش اموزان جهادی سازمان بسیج دانش آموزی هشتبندی

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان