شکوفه های بهاری درختان مرکبات و گرمسیری در هشت بندی/ تصاویر

شکوفه های بهاری درختان درهشت بندی هشتبندی هرمزگان

همزمان با نزدیک شدن به فصل بهار ، شکوفه زدن درختان مرکبات در هشت بندی حال و هوای بهاری و زیبایی خاصی به آن بخشیده است./عکاس/حمید حیدری

کد خبر : 96121795        تاریخ انتشار :  چهار شنبه, 16 اسفند 1396

 

 

شکوفه های بهاری درختان درهشت بندی هشتبندی هرمزگان

شکوفه های بهاری درختان درهشت بندی هشتبندی هرمزگان

شکوفه های بهاری درختان درهشت بندی هشتبندی هرمزگان

شکوفه های بهاری درختان درهشت بندی هشتبندی هرمزگان

شکوفه های بهاری درختان درهشت بندی هشتبندی هرمزگان

شکوفه های بهاری درختان درهشت بندی هشتبندی هرمزگان

شکوفه های بهاری درختان درهشت بندی هشتبندی هرمزگان

شکوفه های بهاری درختان درهشت بندی هشتبندی هرمزگان

شکوفه های بهاری درختان درهشت بندی هشتبندی هرمزگان

شکوفه های بهاری درختان درهشت بندی هشتبندی هرمزگان

شکوفه های بهاری درختان درهشت بندی هشتبندی هرمزگان

شکوفه های زیبای بهاری درختان مرکبات در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

شکوفه های زیبای بهاری درختان مرکبات در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

شکوفه های زیبای بهاری درختان مرکبات در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

شکوفه های زیبای بهاری درختان مرکبات در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

شکوفه های زیبای بهاری درختان مرکبات در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

شکوفه های زیبای بهاری درختان مرکبات در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان