عزاداری باشکوه شب هفتم محرم در هشت بندی / تصاویر

تصاویر مراسم عزادای شب هفتم محرم در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

مراسم عزاداری شب هفتم محرم در حسینه حضرت آیت الله رئوفی با جضور این عالم فرزانه و خیل عظیم عزاداران سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام به ویژه نسل جوان با شکوه خاصی  برگزار شد./عکاس. محمود رئوفی

کد خبر : 98061801        تاریخ انتشار :  شنبه, 16 شهریور 1398

 

مراسم عزاداری شب هفتم محرم در حسینه حضرت آیت الله رئوفی با جضور این عالم فرزانه و خیل عظیم عزاداران سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام به ویژه نسل جوان با شکوه خاصی  برگزار شد.

در این مراسم دهقانی بخشدار و رستمی شهردار همگام با مردم عزادار به سینه زنی  و عزاداری پزداختند.

حاج یوسف رئوفی و حاج محمد رئوفی به همراه سایر مداحان به ایراد سخنرانی ، روضه خوانی و نوخه خوانی در جمع عزادران  پرداختند.

همزمان با برگزاری مراسم عزاداری در حسینه حضرت آیت الله رئوفی مراسم عزاداری در سایر مساجد ، حسینه ها و هیت های عزاداری هشت بندی نیز با شکوه خاصی برگزار شد.

 

 تصاویر مراسم عزادای شب هفتم محرم در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مراسم عزادای شب هفتم محرم در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مراسم عزادای شب هفتم محرم در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مراسم عزادای شب هفتم محرم در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مراسم عزادای شب هفتم محرم در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مراسم عزادای شب هفتم محرم در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مراسم عزادای شب هفتم محرم در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مراسم عزادای شب هفتم محرم در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مراسم عزادای شب هفتم محرم در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مراسم عزادای شب هفتم محرم در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مراسم عزادای شب هفتم محرم در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مراسم عزادای شب هفتم محرم در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مراسم عزادای شب هفتم محرم در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مراسم عزادای شب هفتم محرم در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مراسم عزادای شب هفتم محرم در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مراسم عزادای شب هفتم محرم در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مراسم عزادای شب هفتم محرم در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مراسم عزادای شب هفتم محرم در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مراسم عزادای شب هفتم محرم در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مراسم عزادای شب هفتم محرم در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مراسم عزادای شب هفتم محرم در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مراسم عزادای شب هفتم محرم در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مراسم عزادای شب هفتم محرم در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مراسم عزادای شب هفتم محرم در هشتبندی هشت بندی هرمزگان