مراسم روز و هفته درختکاری در هشت بندی / تصاویر

کشت درخت در مدارس هشتبندی هشت بندی هرمزگان همزمان با سراسر با ساسرس کشور به مناسب روز و هفته درختکاری

همزمان با سراسر کشور مراسم روز طبیعت و هفته درختکاری، این روز با کاشت درخت توسط دانش آموزان و معلمان آنها  در مدارس هشت بندی گرامی داشته شد. / عکاس/ حمید حیدری

کد خبر : 96121794        تاریخ انتشار :  چهار شنبه, 16 اسفند 1396

 

 

 کشت درخت در مدارس هشتبندی هشت بندی هرمزگان همزمان با سراسر با ساسرس کشور به مناسب روز و هفته درختکاری

کشت درخت در مدارس هشتبندی هشت بندی هرمزگان همزمان با سراسر با ساسرس کشور به مناسب روز و هفته درختکاری

کشت درخت در مدارس هشتبندی هشت بندی هرمزگان همزمان با سراسر با ساسرس کشور به مناسب روز و هفته درختکاری

کشت درخت در مدارس هشتبندی هشت بندی هرمزگان همزمان با سراسر با ساسرس کشور به مناسب روز و هفته درختکاری

کشت درخت در مدارس هشتبندی هشت بندی هرمزگان همزمان با سراسر با ساسرس کشور به مناسب روز و هفته درختکاری

کشت درخت در مدارس هشتبندی هشت بندی هرمزگان همزمان با سراسر با ساسرس کشور به مناسب روز و هفته درختکاری

کشت درخت در مدارس هشتبندی هشت بندی هرمزگان همزمان با سراسر با ساسرس کشور به مناسب روز و هفته درختکاری

کشت درخت در مدارس هشتبندی هشت بندی هرمزگان همزمان با سراسر با ساسرس کشور به مناسب روز و هفته درختکاری

کشت درخت در مدارس هشتبندی هشت بندی هرمزگان همزمان با سراسر با ساسرس کشور به مناسب روز و هفته درختکاری

کشت درخت در مدارس هشتبندی هشت بندی هرمزگان همزمان با سراسر با ساسرس کشور به مناسب روز و هفته درختکاری

کشت درخت در مدارس هشتبندی هشت بندی هرمزگان همزمان با سراسر با ساسرس کشور به مناسب روز و هفته درختکاری

کشت درخت در مدارس هشتبندی هشت بندی هرمزگان همزمان با سراسر با ساسرس کشور به مناسب روز و هفته درختکاری

کشت درخت در مدارس هشتبندی هشت بندی هرمزگان همزمان با سراسر با ساسرس کشور به مناسب روز و هفته درختکاری

کشت درخت در مدارس هشتبندی هشت بندی هرمزگان همزمان با سراسر با ساسرس کشور به مناسب روز و هفته درختکاری

کشت درخت در مدارس هشتبندی هشت بندی هرمزگان همزمان با سراسر با ساسرس کشور به مناسب روز و هفته درختکاری

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان