مراسم عزاداری سالرروز شهادت امام حسین و اصحاب با وفایش در حسینیه حضرت آیت الله رئوفی / تصاویر

تصاویر مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان با سخنرانی و مداحی مشاور استانداری هرمزگان

مراسم عزاداری روز شهادت سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) و اصحاب با وفایش با سخنرانی و مداحی دکتر علی رئوفی مشاور استانداری هرمزگان و با حضور گسترده عزاداران باشکوه خاصی  در حسینیه آیت الله رئوفی  برگزار شد./عکاس/ محمد باقر رئوفی

کد خبر : 96        تاریخ انتشار :  پنج شنبه, 29 شهریور 1397

 

 

تصاویر مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان با سخنرانی و مداحی مشاور استانداری هرمزگان

تصاویر مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان با سخنرانی و مداحی مشاور استانداری هرمزگان

تصاویر مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان با سخنرانی و مداحی مشاور استانداری هرمزگان

 تصاویر مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان با سخنرانی و مداحی مشاور استانداری هرمزگان

تصاویر مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان با سخنرانی و مداحی مشاور استانداری هرمزگان

تصاویر مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان با سخنرانی و مداحی مشاور استانداری هرمزگان

تصاویر مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان با سخنرانی و مداحی مشاور استانداری هرمزگان

تصاویر مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان با سخنرانی و مداحی مشاور استانداری هرمزگان

تصاویر مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان با سخنرانی و مداحی مشاور استانداری هرمزگان

تصاویر مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان با سخنرانی و مداحی مشاور استانداری هرمزگان

تصاویر مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان با سخنرانی و مداحی مشاور استانداری هرمزگان

تصاویر مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان با سخنرانی و مداحی مشاور استانداری هرمزگان

تصاویر مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان با سخنرانی و مداحی مشاور استانداری هرمزگان

تصاویر مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان با سخنرانی و مداحی مشاور استانداری هرمزگان

تصاویر مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان با سخنرانی و مداحی مشاور استانداری هرمزگان

تصاویر مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان با سخنرانی و مداحی مشاور استانداری هرمزگان

تصاویر مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان با سخنرانی و مداحی مشاور استانداری هرمزگان

تصاویر مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان با سخنرانی و مداحی مشاور استانداری هرمزگان

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کلاس مداحی

اخبار هرمزگان