مزارع خیارسبز هشت بندی در قاب تصویر

مزارع زیبای خیار شبز هشتبندی هشت بندی هرمزگان

 

صدها هکتار ازمزارع خیار سبز کشاورزان درهشت بندی آماده برداشت عرضه به بازار مصرف کشور می باشند./عکاس/حمید حیدری

کد خبر : 97081766        تاریخ انتشار :  دوشنبه, 07 آبان 1397

 

 

مزارع زیبای خیار شبز هشتبندی هشت بندی هرمزگان مزارع زیبای خیار شبز هشتبندی هشت بندی هرمزگان مزارع زیبای خیار شبز هشتبندی هشت بندی هرمزگان مزارع زیبای خیار شبز هشتبندی هشت بندی هرمزگان مزارع زیبای خیار شبز هشتبندی هشت بندی هرمزگان مزارع زیبای خیار شبز هشتبندی هشت بندی هرمزگان مزارع زیبای خیار شبز هشتبندی هشت بندی هرمزگان مزارع زیبای خیار شبز هشتبندی هشت بندی هرمزگان مزارع زیبای خیار شبز هشتبندی هشت بندی هرمزگان مزارع زیبای خیار شبز هشتبندی هشت بندی هرمزگان مزارع زیبای خیار شبز هشتبندی هشت بندی هرمزگان مزارع زیبای خیار شبز هشتبندی هشت بندی هرمزگان مزارع زیبای خیار شبز هشتبندی هشت بندی هرمزگان مزارع زیبای خیار شبز هشتبندی هشت بندی هرمزگان مزارع زیبای خیار شبز هشتبندی هشت بندی هرمزگان مزارع زیبای خیار شبز هشتبندی هشت بندی هرمزگان مزارع زیبای خیار شبز هشتبندی هشت بندی هرمزگان

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان