مزارع زیبای فلفل قرمز در هشت بندی / تصاویر

تصاویر مزارع زیبای فلف سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کشاورزان در هشت بندی علاوه بر کشت محصولاتی نظیر خیار سبز ،هندوانه،گوجه فرنگی،پیاز،کلم،لوبیا دهها هکتار ازاراضی خود را به کشت فلفل قرمز و سبز اختصاص داده اند./عکاس/حمید حیدری

کد خبر : 96111778        تاریخ انتشار :  دوشنبه, 23 بهمن 1396

 

 

 تصاویر مزارع زیبای فلف سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مزارع زیبای فلف سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

 

تصاویر مزارع زیبای فلف سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مزارع زیبای فلف سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مزارع زیبای فلف سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مزارع زیبای فلف سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مزارع زیبای فلف سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مزارع زیبای فلف سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مزارع زیبای فلف سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مزارع زیبای فلف سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مزارع زیبای فلف سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مزارع زیبای فلف سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مزارع زیبای فلف سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مزارع زیبای فلف سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مزارع زیبای فلف سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مزارع زیبای فلف سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مزارع زیبای فلف سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مزارع زیبای فلف سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مزارع زیبای فلف سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مزارع زیبای فلف سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر مزارع زیبای فلف سبز در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان