مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی / تصاویر

تصاویر زیبا و دینی از مزارع سرسبز کشاورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

وجود مزارع سرسبز کشاورزی در هشت بندی ، زیبایی خاصی به اینمنطقه همراه با آب و هوای بهاری به آن بخشیده است./عکاس/حمید حیدری

کد خبر : 96135283        تاریخ انتشار :  پنج شنبه, 15 آذر 1397

 

بیش از 15 هزار هکتار از مزارع کشاورزی در منطقه هشت بندی به کشت انواع محصولات کشاورزی نظیر خیار سبز، گوجه فرنگی ، هندوانه ، پیاز ، وبیا ، کلم ، کدو و فلفل اختصاص یافته است که در فصل های پائیز و زمستان طبعیت این خطه را سرسبزف بهاری و زیبا می کند.


 تصاویر زیبا و دینی از مزارع سرسبز کشاورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

 

تصاویر زیبا و دینی از مزارع سرسبز کشاورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا و دینی از مزارع سرسبز کشاورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا و دینی از مزارع سرسبز کشاورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا و دینی از مزارع سرسبز کشاورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا و دینی از مزارع سرسبز کشاورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا و دینی از مزارع سرسبز کشاورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا و دینی از مزارع سرسبز کشاورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا و دینی از مزارع سرسبز کشاورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا و دینی از مزارع سرسبز کشاورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا و دینی از مزارع سرسبز کشاورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا و دینی از مزارع سرسبز کشاورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا و دینی از مزارع سرسبز کشاورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا و دینی از مزارع سرسبز کشاورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا و دینی از مزارع سرسبز کشاورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا و دینی از مزارع سرسبز کشاورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا و دینی از مزارع سرسبز کشاورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا و دینی از مزارع سرسبز کشاورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا و دینی از مزارع سرسبز کشاورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا و دینی از مزارع سرسبز کشاورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا و دینی از مزارع سرسبز کشاورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا و دینی از مزارع سرسبز کشاورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا و دینی از مزارع سرسبز کشاورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا و دینی از مزارع سرسبز کشاورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر زیبا و دینی از مزارع سرسبز کشاورزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان