مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی / تصاویر(2)

مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی هشتبندی هرمزگان

وجود مزارع سرسبز کشاورزی در هشت بندی ، زیبایی خاصی به این منطقه همراه با آب و هوای بهاری به آن بخشیده است./عکاس/حمید حیدری

کد خبر : 97091785        تاریخ انتشار :  پنج شنبه, 15 آذر 1397

 

بیش از 15 هزار هکتار از مزارع کشاورزی در منطقه هشت بندی به کشت انواع محصولات کشاورزی نظیر خیار سبز، گوجه فرنگی ، هندوانه ، پیاز ، وبیا ، کلم ، کدو و فلفل اختصاص یافته است که در فصل های پائیز و زمستان طبعیت این خطه را سرسبزف بهاری و زیبا می کند.

 مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی هشتبندی هرمزگان

مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی هشتبندی هرمزگان

مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی هشتبندی هرمزگان

مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی هشتبندی هرمزگان

مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی هشتبندی هرمزگان

مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی هشتبندی هرمزگان

مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی هشتبندی هرمزگان

مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی هشتبندی هرمزگان

مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی هشتبندی هرمزگان

مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی هشتبندی هرمزگان

مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی هشتبندی هرمزگان

مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی هشتبندی هرمزگان

مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی هشتبندی هرمزگان

مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی هشتبندی هرمزگان

مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی هشتبندی هرمزگان

مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی هشتبندی هرمزگان

مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی هشتبندی هرمزگان

مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی هشتبندی هرمزگان

 

مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی هشتبندی هرمزگان

مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی هشتبندی هرمزگان

مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی هشتبندی هرمزگان

مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی هشتبندی هرمزگان

مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی هشتبندی هرمزگان

مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی هشتبندی هرمزگان

مزارع زیبا و سرسبز کشاورزی در هشت بندی هشتبندی هرمزگان

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان