نشست سراسری هسته های گزینش دستگاه های اجرایی هرمزگان به ریاست دکتر رئوفی معاون استاندار / تصاویر

تصاویر گردهمایی هسته های گزینش دستگاه های اجرایی استان هرمزگان به ریاست دکتر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان

نشست سراسری مدیران، رابطین، اعضا و کارکنان هسته های گزینش دستگاه های اجرایی ااستان هرمزگان به ریاست دکتر علی رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع  و سرپرست هسته گزینش استانداری هرمزگان به مناسبت سالروز فرمان تاریخی امام راحل مبنی بر تشکیل هسته های گزینش در دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.

کد خبر : 96101733        تاریخ انتشار :  یک شنبه, 17 دی 1396

 

 

 تصاویر گردهمایی هسته های گزینش دستگاه های اجرایی استان هرمزگان به ریاست دکتر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان

تصاویر گردهمایی هسته های گزینش دستگاه های اجرایی استان هرمزگان به ریاست دکتر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان

تصاویر گردهمایی هسته های گزینش دستگاه های اجرایی استان هرمزگان به ریاست دکتر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان

تصاویر گردهمایی هسته های گزینش دستگاه های اجرایی استان هرمزگان به ریاست دکتر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان

تصاویر گردهمایی هسته های گزینش دستگاه های اجرایی استان هرمزگان به ریاست دکتر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان

تصاویر گردهمایی هسته های گزینش دستگاه های اجرایی استان هرمزگان به ریاست دکتر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان

تصاویر گردهمایی هسته های گزینش دستگاه های اجرایی استان هرمزگان به ریاست دکتر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان

تصاویر گردهمایی هسته های گزینش دستگاه های اجرایی استان هرمزگان به ریاست دکتر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان

تصاویر گردهمایی هسته های گزینش دستگاه های اجرایی استان هرمزگان به ریاست دکتر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان

تصاویر گردهمایی هسته های گزینش دستگاه های اجرایی استان هرمزگان به ریاست دکتر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان

تصاویر گردهمایی هسته های گزینش دستگاه های اجرایی استان هرمزگان به ریاست دکتر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان

تصاویر گردهمایی هسته های گزینش دستگاه های اجرایی استان هرمزگان به ریاست دکتر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان

تصاویر گردهمایی هسته های گزینش دستگاه های اجرایی استان هرمزگان به ریاست دکتر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان

تصاویر گردهمایی هسته های گزینش دستگاه های اجرایی استان هرمزگان به ریاست دکتر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان

تصاویر گردهمایی هسته های گزینش دستگاه های اجرایی استان هرمزگان به ریاست دکتر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان

تصاویر گردهمایی هسته های گزینش دستگاه های اجرایی استان هرمزگان به ریاست دکتر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان

تصاویر گردهمایی هسته های گزینش دستگاه های اجرایی استان هرمزگان به ریاست دکتر علی رئوفی معاون استاندار هرمزگان

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان