هشت بندی بعد از یک روز بارانی / تصاویر

تصاویر بارش باران پائیزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

بارش اخیر باران در هشت بندی باعث آبگرتگی معابر عمومی و خیابان ها و همچنین لطافت زیبای هوا شد.

کد خبر : 96        تاریخ انتشار :  چهار شنبه, 07 آذر 1397

 

 

 تصاویر بارش باران پائیزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران پائیزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران پائیزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران پائیزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران پائیزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران پائیزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران پائیزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران پائیزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران پائیزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران پائیزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران پائیزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران پائیزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران پائیزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران پائیزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران پائیزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران پائیزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران پائیزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران پائیزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران پائیزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران پائیزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران پائیزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران پائیزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

تصاویر بارش باران پائیزی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان