هشت بندی در یک روز بارانی/ تصاویر

بارش باران در هشتبندی بهمن 97هشت بندی هرمزگان

با ورود سامانه جدید بارشی به استان عصر امروز یکشنبه بیست ویکم بهمن ماه این سامانه فعالیت خود را در هشت بندی آغاز کرد و طراوت و شادابی را به این منطقه هدیه کرد و باعث خوشحالی مردم شد.

کد خبر : 96        تاریخ انتشار :  یک شنبه, 21 بهمن 1397

متن خبر

 

بارش باران در هشتبندی بهمن 97هشت بندی هرمزگان

بارش باران در هشتبندی بهمن 97هشت بندی هرمزگان بارش باران در هشتبندی بهمن 97هشت بندی هرمزگان بارش باران در هشتبندی بهمن 97هشت بندی هرمزگان بارش باران در هشتبندی بهمن 97هشت بندی هرمزگان بارش باران در هشتبندی بهمن 97هشت بندی هرمزگان بارش باران در هشتبندی بهمن 97هشت بندی هرمزگان بارش باران در هشتبندی بهمن 97هشت بندی هرمزگان بارش باران در هشتبندی بهمن 97هشت بندی هرمزگان بارش باران در هشتبندی بهمن 97هشت بندی هرمزگان بارش باران در هشتبندی بهمن 97هشت بندی هرمزگان بارش باران در هشتبندی بهمن 97هشت بندی هرمزگان بارش باران در هشتبندی بهمن 97هشت بندی هرمزگان بارش باران در هشتبندی بهمن 97هشت بندی هرمزگان

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان