پیشرفت مناسب روند احداث بیمارستان بزرگ 32 تخته خوابی هشت بندی / تصاویر

تصاویر احداث بیمارستان بزرگ 32 تختهخوابی هشتبندی هشت بندی هرمزگان با حمایت استانداری هرمزگان و بنیاد علوی

بیمارستان بزرگ 32 تخته خوابی هشت بندی که با حمایت استانداری هرمزگان به ویژه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری  و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی استان و بنیاد علوی در حال ساخت است به همت بنیاد علوی مراحل ساخت ساختمان بیمارستان با پیشرفت بسیار مناسب در مراحل پایانی  قرار دارد.

کد خبر : 96        تاریخ انتشار :  چهار شنبه, 08 آذر 1396

 

بیمارستان بزرگ 32 تخته خوابی هشت بندی که با حمایت استانداری هرمزگان به ویژه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و  مشارکت دانشگاه علوم پزشکی استان و بنیاد علوی در حال ساخت است به همت بنیاد علوی مراحل ساخت ساختمان بیمارستان با پیشرفت بسیار مناسب در مراحل پایانی قرار دارد و به احتمال قوی این بیمارستان مهم که بخش مهمی از مشکلات درمانی مردم را در هشت بندی مرتفع خواهد ساخت تا پایان سال جهت تجهیز به دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان واگذار گردد.

 

 

تصاویر احداث بیمارستان بزرگ 32 تختهخوابی هشتبندی هشت بندی هرمزگان با حمایت استانداری هرمزگان و بنیاد علوی

تصاویر احداث بیمارستان بزرگ 32 تختهخوابی هشتبندی هشت بندی هرمزگان با حمایت استانداری هرمزگان و بنیاد علوی

تصاویر احداث بیمارستان بزرگ 32 تختهخوابی هشتبندی هشت بندی هرمزگان با حمایت استانداری هرمزگان و بنیاد علوی

تصاویر احداث بیمارستان بزرگ 32 تختهخوابی هشتبندی هشت بندی هرمزگان با حمایت استانداری هرمزگان و بنیاد علوی

تصاویر احداث بیمارستان بزرگ 32 تختهخوابی هشتبندی هشت بندی هرمزگان با حمایت استانداری هرمزگان و بنیاد علوی

تصاویر احداث بیمارستان بزرگ 32 تختهخوابی هشتبندی هشت بندی هرمزگان با حمایت استانداری هرمزگان و بنیاد علوی

تصاویر احداث بیمارستان بزرگ 32 تختهخوابی هشتبندی هشت بندی هرمزگان با حمایت استانداری هرمزگان و بنیاد علوی

تصاویر احداث بیمارستان بزرگ 32 تختهخوابی هشتبندی هشت بندی هرمزگان با حمایت استانداری هرمزگان و بنیاد علوی

تصاویر احداث بیمارستان بزرگ 32 تختهخوابی هشتبندی هشت بندی هرمزگان با حمایت استانداری هرمزگان و بنیاد علوی

8bandi bimaresatan 1396 19تصاویر احداث بیمارستان بزرگ 32 تختهخوابی هشتبندی هشت بندی هرمزگان با حمایت استانداری هرمزگان و بنیاد علوی

تصاویر احداث بیمارستان بزرگ 32 تختهخوابی هشتبندی هشت بندی هرمزگان با حمایت استانداری هرمزگان و بنیاد علوی

تصاویر احداث بیمارستان بزرگ 32 تختهخوابی هشتبندی هشت بندی هرمزگان با حمایت استانداری هرمزگان و بنیاد علوی

تصاویر احداث بیمارستان بزرگ 32 تختهخوابی هشتبندی هشت بندی هرمزگان با حمایت استانداری هرمزگان و بنیاد علوی

تصاویر احداث بیمارستان بزرگ 32 تختهخوابی هشتبندی هشت بندی هرمزگان با حمایت استانداری هرمزگان و بنیاد علوی

تصاویر احداث بیمارستان بزرگ 32 تختهخوابی هشتبندی هشت بندی هرمزگان با حمایت استانداری هرمزگان و بنیاد علوی

تصاویر احداث بیمارستان بزرگ 32 تختهخوابی هشتبندی هشت بندی هرمزگان با حمایت استانداری هرمزگان و بنیاد علوی

 

تصاویر احداث بیمارستان بزرگ 32 تختهخوابی هشتبندی هشت بندی هرمزگان با حمایت استانداری هرمزگان و بنیاد علوی

تصاویر احداث بیمارستان بزرگ 32 تختهخوابی هشتبندی هشت بندی هرمزگان با حمایت استانداری هرمزگان و بنیاد علوی

 

 

تصاویر احداث بیمارستان بزرگ 32 تختهخوابی هشتبندی هشت بندی هرمزگان با حمایت استانداری هرمزگان و بنیاد علوی

تصاویر احداث بیمارستان بزرگ 32 تختهخوابی هشتبندی هشت بندی هرمزگان با حمایت استانداری هرمزگان و بنیاد علوی

تصاویر احداث بیمارستان بزرگ 32 تختهخوابی هشتبندی هشت بندی هرمزگان با حمایت استانداری هرمزگان و بنیاد علوی

*برای دريافت و آگاهي از آخرين اخبار ،به کانال ما  در تلگرام  بپیوندید:*

لینک عضویت

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان