کوچ زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشت بندی / تصاویر

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

زنبورداران مناطق مختلف کشور کوچ خود را به هشت بندی جهت فعالیت زنبورداری آغاز کرده اند./عکاس:حمید حیدری

کد خبر : 97091790        تاریخ انتشار :  دوشنبه, 19 آذر 1397

به گزارش پایگاه خبری «هشت بندی»وجود شرایط مناسب آب و هوایی و مزارع کشاورزی و باغی در هشت بندی باعث کوچ زنبورداران مناطق مختلف سردسیر کشور به این منطقه برای فعالیت زنبورداری و تولید عسل شده است.


زنبورداران از استان های اصفهان ، یزد ، فارس، خراسان جنوبی و برخی مناطق دیگر کشور هر ساله به دلیل وجود شرایط مساعد آب هوایی در هشت بندی به این منطقه جهت فعالیت زنبور داری کوچ می کنند.


فعالیت زنبورداران مناطق سردسیر کشور در هشت بندی برای تولید عسل تا اوایل فروردین سال 98 ادامه دارد.

 کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

کوج زنبورداران مناطق مختلف کشور به هشتبندی هشت بندی هرمزگان

زنبورداران مناطق مختلف کشور کوچ خود را به هشت بندی جهت فعالیت زنبورداری آغاز کرده اند.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کلاس مداحی

اخبار هرمزگان