گزارش تصویری / مراسم سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره)

برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی

مراسم سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در مسجد جامع شهر هشت بندی با حضور مسئولان محلی و با حضور اقشار مردم انقلابی هشت بندی برگزار شد.

کد خبر : 97031375        تاریخ انتشار :  سه شنبه, 15 خرداد 1397

 

  برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در هشت بندی