گلخانه تولید نشاء محصولات کشاورزی در هشت بندی / تصاویر(1)

 تصاویر مرزرعه بزرگ تولید نشاء گوجه فرنگی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان با مدیریت مهندس حسن خیرخواه

در گلخانه تولید نشاء محصولات کشاورزی در هشت بندی نشاء محصولاتی نظیر گوجه فرنگی، خیار سبز، هندوانه، کاهو، کلم، فلفل و بادمجان تولید می گردد./عکاس: ابوالفضل حسین پور

کد خبر : 960511740        تاریخ انتشار :  یک شنبه, 28 مرداد 1397

 

 نشاء های تولیدی به شهرستان های میناب، رودان، سیریک، بندرعباس و شهرستان های جنوبی استان کرمان نظیر منوجان و کهنوج جهت کشت ارسال می شود.

 

در گلخانه تولید نشاء محصولات کشاورزی  در هشت بندی با مدیریت مهندس حسن خیرخواه  برای بیش از  100  نفر اشتغالزایی شده است.

 

پیش بینی می گردد تا اویل آبانماه بیش از 50 میلیون نشاء انواع محصولات کشاورزی در گلخانه بزرگ تولید نشاء مهندس خیرخواه  تولید گردد.

 

 تصاویر مرزرعه بزرگ تولید نشاء گوجه فرنگی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان با مدیریت مهندس حسن خیرخواه

 تصاویر مرزرعه بزرگ تولید نشاء گوجه فرنگی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان با مدیریت مهندس حسن خیرخواه

 تصاویر مرزرعه بزرگ تولید نشاء گوجه فرنگی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان با مدیریت مهندس حسن خیرخواه

 تصاویر مرزرعه بزرگ تولید نشاء گوجه فرنگی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان با مدیریت مهندس حسن خیرخواه

 تصاویر مرزرعه بزرگ تولید نشاء گوجه فرنگی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان با مدیریت مهندس حسن خیرخواه

 تصاویر مرزرعه بزرگ تولید نشاء گوجه فرنگی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان با مدیریت مهندس حسن خیرخواه

 تصاویر مرزرعه بزرگ تولید نشاء گوجه فرنگی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان با مدیریت مهندس حسن خیرخواه

 تصاویر مرزرعه بزرگ تولید نشاء گوجه فرنگی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان با مدیریت مهندس حسن خیرخواه

 تصاویر مرزرعه بزرگ تولید نشاء گوجه فرنگی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان با مدیریت مهندس حسن خیرخواه

 تصاویر مرزرعه بزرگ تولید نشاء گوجه فرنگی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان با مدیریت مهندس حسن خیرخواه

 تصاویر مرزرعه بزرگ تولید نشاء گوجه فرنگی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان با مدیریت مهندس حسن خیرخواه

 تصاویر مرزرعه بزرگ تولید نشاء گوجه فرنگی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان با مدیریت مهندس حسن خیرخواه

 تصاویر مرزرعه بزرگ تولید نشاء گوجه فرنگی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان با مدیریت مهندس حسن خیرخواه

 تصاویر مرزرعه بزرگ تولید نشاء گوجه فرنگی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان با مدیریت مهندس حسن خیرخواه

 تصاویر مرزرعه بزرگ تولید نشاء گوجه فرنگی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان با مدیریت مهندس حسن خیرخواه

 تصاویر مرزرعه بزرگ تولید نشاء گوجه فرنگی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان با مدیریت مهندس حسن خیرخواه

 تصاویر مرزرعه بزرگ تولید نشاء گوجه فرنگی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان با مدیریت مهندس حسن خیرخواه

 تصاویر مرزرعه بزرگ تولید نشاء گوجه فرنگی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان با مدیریت مهندس حسن خیرخواه

 تصاویر مرزرعه بزرگ تولید نشاء گوجه فرنگی در هشتبندی هشت بندی هرمزگان با مدیریت مهندس حسن خیرخواه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان