جلسه هماهنگي برگزاري اولين جشنواره توليدات كشاورزي در هشت بندي / تصاوير

جلسه بررسي مشكلات كشاورزان در هشت بندي با حضور معاون فرماندار و شهريارر رنجبر بخشدار

جلسه هماهنگي برگزاري اولين جشنواره توليدات كشاورزي در هشت بندي و توكهور با حضور شهيديان معاون عمراني و برنامه فرمانداري ويژه شهرستان ميناب ، ملاحي مسئول مالي اداري فرمانداري ، شهريار رنجبر بخشدار ، مسئولين جهاد كشاورزي ، مسئولين صنف كشاورزان و شوراهاي اسلامي و دهياران برگزار شد./عكاس/حميد حيدري

کد خبر : 95091590        تاریخ انتشار :  سه شنبه, 23 آذر 1395

 

 

 جلسه بررسي مشكلات كشاورزان در هشت بندي با حضور معاون فرماندار و شهريارر رنجبر بخشدار

جلسه بررسي مشكلات كشاورزان در هشت بندي با حضور معاون فرماندار و شهريارر رنجبر بخشدار

جلسه بررسي مشكلات كشاورزان در هشت بندي با حضور معاون فرماندار و شهريارر رنجبر بخشدار

جلسه بررسي مشكلات كشاورزان در هشت بندي با حضور معاون فرماندار و شهريارر رنجبر بخشدار

جلسه بررسي مشكلات كشاورزان در هشت بندي با حضور معاون فرماندار و شهريارر رنجبر بخشدار

جلسه بررسي مشكلات كشاورزان در هشت بندي با حضور معاون فرماندار و شهريارر رنجبر بخشدار

جلسه بررسي مشكلات كشاورزان در هشت بندي با حضور معاون فرماندار و شهريارر رنجبر بخشدار

جلسه بررسي مشكلات كشاورزان در هشت بندي با حضور معاون فرماندار و شهريارر رنجبر بخشدار

 

جلسه بررسي مشكلات كشاورزان در هشت بندي با حضور معاون فرماندار و شهريارر رنجبر بخشدار

جلسه بررسي مشكلات كشاورزان در هشت بندي با حضور معاون فرماندار و شهريارر رنجبر بخشدار

جلسه بررسي مشكلات كشاورزان در هشت بندي با حضور معاون فرماندار و شهريارر رنجبر بخشدار

جلسه بررسي مشكلات كشاورزان در هشت بندي با حضور معاون فرماندار و شهريارر رنجبر بخشدار

جلسه بررسي مشكلات كشاورزان در هشت بندي با حضور معاون فرماندار و شهريارر رنجبر بخشدار

جلسه بررسي مشكلات كشاورزان در هشت بندي با حضور معاون فرماندار و شهريارر رنجبر بخشدار

جلسه بررسي مشكلات كشاورزان در هشت بندي با حضور معاون فرماندار و شهريارر رنجبر بخشدار

جلسه بررسي مشكلات كشاورزان در هشت بندي با حضور معاون فرماندار و شهريارر رنجبر بخشدار

جلسه بررسي مشكلات كشاورزان در هشت بندي با حضور معاون فرماندار و شهريارر رنجبر بخشدار

جلسه بررسي مشكلات كشاورزان در هشت بندي با حضور معاون فرماندار و شهريارر رنجبر بخشدار

جلسه بررسي مشكلات كشاورزان در هشت بندي با حضور معاون فرماندار و شهريارر رنجبر بخشدار

جلسه بررسي مشكلات كشاورزان در هشت بندي با حضور معاون فرماندار و شهريارر رنجبر بخشدار

 

 

 

جلسه بررسي مشكلات كشاورزان در هشت بندي با حضور معاون فرماندار و شهريارر رنجبر بخشدار

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان