تصاوير ورود هيئت عالي گزينش كشور به هرمزگان با استقبال معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري در قاب عكس

تصاوير ورود هيئت عالي گزنيش كشور با استقبال علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان

هيئت عالي گزينش كشور متشكل از مسئولان ارشد گزنش نهاد رياست جمهوري و وزارت كشور شب گذشته با استقبال علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان و سرپرست هسته گزينش استانداري جهت شركت در گردهمايي سراسري هسته هاي گزينش استان وارد بندر عباس شدند.

کد خبر : 95101598        تاریخ انتشار :  چهار شنبه, 08 دی 1395

 

شايان ذكر است وطني دبير هيئت عال گزينش نهاد رياست جمهوري ، فدايي مدير كل تعيين صلاحيت گزينش  نهاد رياست جمهوري و دهقاني مدير كل هسته گينش مركزي وزارت كشور پس ورود به بندرعباس با دكتر جاسم جادري استاندار هرمزگان به همراه رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري ديدار و گفتگو نمودند.

 

 

 تصاوير ورود هيئت عالي گزنيش كشور با استقبال علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان

تصاوير ورود هيئت عالي گزنيش كشور با استقبال علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان

تصاوير ورود هيئت عالي گزنيش كشور با استقبال علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان

تصاوير ورود هيئت عالي گزنيش كشور با استقبال علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان

تصاوير ورود هيئت عالي گزنيش كشور با استقبال علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان

تصاوير ورود هيئت عالي گزنيش كشور با استقبال علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان

 

تصاوير ورود هيئت عالي گزنيش كشور با استقبال علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان

تصاوير ورود هيئت عالي گزنيش كشور با استقبال علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان

تصاوير ورود هيئت عالي گزنيش كشور با استقبال علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان

تصاوير ورود هيئت عالي گزنيش كشور با استقبال علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان

تصاوير ورود هيئت عالي گزنيش كشور با استقبال علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان

تصاوير ورود هيئت عالي گزنيش كشور با استقبال علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان

تصاوير ورود هيئت عالي گزنيش كشور با استقبال علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان

تصاوير ورود هيئت عالي گزنيش كشور با استقبال علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان

تصاوير ورود هيئت عالي گزنيش كشور با استقبال علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان

تصاوير ورود هيئت عالي گزنيش كشور با استقبال علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان

تصاوير ورود هيئت عالي گزنيش كشور با استقبال علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان

تصاوير ورود هيئت عالي گزنيش كشور با استقبال علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان

تصاوير ورود هيئت عالي گزنيش كشور با استقبال علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان

تصاوير ورود هيئت عالي گزنيش كشور با استقبال علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان

تصاوير ورود هيئت عالي گزنيش كشور با استقبال علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان

تصاوير ورود هيئت عالي گزنيش كشور با استقبال علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان

تصاوير ورود هيئت عالي گزنيش كشور با استقبال علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان

تصاوير ورود هيئت عالي گزنيش كشور با استقبال علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان

تصاوير ورود هيئت عالي گزنيش كشور با استقبال علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان