درخشش دوباره وزرشكاران هشت بندي و توكهور در ميادين ورزشي / اينبار كسب عنوان قهرماني در مسابقات فوتسال ميناب+تصاوير

قهرماني تيم منتخب فوتسال جوانان  هشتبندي و توكهور در مسابقات قهرماني شهرستان ميناب

تيم منتخب فوتسال جوانان هشت بندي و توكهور با درخشش در مسابقا ت قهرماني  فوتسال جام شهرستان ميناب در دهستان كريان عنوان قهرماني مسابقات را كسب و به عنوان تيم برتر به مسابقات استاني اين رشته  در جزيره قشم راه يافت.

کد خبر : 95061471        تاریخ انتشار :  دوشنبه, 05 مهر 1395

 

تيم منتخب فوتسال جوانان هشت بندي و توكهور  با درخشش در مسابقا ت قهرماني  فوتسال  جام شهرستان ميناب موفق به راهيابي به مسابقات استاني اين رشته در جزيره قشم شد.

 

شايان ذكر است اين مسابقات با حضور تيماي منتخبي از بندزرك ، سندرك ، هشت بندي و توكهور  و بخش مركزي ميناب در سالن ورزشي شهداي كريان برگزار شد.

 

قهرماني تيم منتخب فوتسال جوانان  هشتبندي و توكهور در مسابقات قهرماني شهرستان ميناب

قهرماني تيم منتخب فوتسال جوانان  هشتبندي و توكهور در مسابقات قهرماني شهرستان ميناب

قهرماني تيم منتخب فوتسال جوانان  هشتبندي و توكهور در مسابقات قهرماني شهرستان ميناب

قهرماني تيم منتخب فوتسال جوانان  هشتبندي و توكهور در مسابقات قهرماني شهرستان ميناب

قهرماني تيم منتخب فوتسال جوانان  هشتبندي و توكهور در مسابقات قهرماني شهرستان ميناب

قهرماني تيم منتخب فوتسال جوانان  هشتبندي و توكهور در مسابقات قهرماني شهرستان مينابقهرماني تيم منتخب فوتسال جوانان  هشتبندي و توكهور در مسابقات قهرماني شهرستان ميناب