پيام قدرداني شوراي اسلامي مجتمع امام (ره) از همه بزرگان و مسئولان دخيل دراجراي پروژه بزرگ راهسازي در اين كلان روستا / تقدير از نقش بي بديل آيت الله رئوفي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

شوراي اسلامي كلان روستاي مجتمع امام (ره) با صدور پيامي قدرداني از همه بزرگان و مسئولان ارشد استاني ، شهرستاني و محلي موثر در اجراي پروژه بزرگ راهسازي دراين كلان روستا تقدير و تشكر نمودند.

کد خبر : 95111652        تاریخ انتشار :  یک شنبه, 10 بهمن 1395

 

به گزارش پايگاه خبري «هشت بندي» درپيام قدرداني ابراهيم كمالي رئيس شواري اسلامي كلان روستاي مجتمع امام (ره) خطاب به استاندار هرمزگان، حضرت غلامحسين رئوفي، ، معاونین محترم استاندار به ویژه علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان ، نخعي معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب ، معاونين فرماندار ، مدیر کل امور روستایی و شوراهاي استانداري ، مدیرکل راه وشهرسازی ومعاونین مدير كل ، مدير راه شهرستان میناب و معاونین و بخشدارآمده است.خدمت به محرومان و نقاط محروم ازسیاست های اصیل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است که از رهنمودها وخط ترسیمی آن یگانه دوران خمینی روح خدا سرچشمه گرفته وبا تاکیدات وتوصیه های مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای ادامه یافته ومجری این سیاست های نظام نیز دولت های جمهوری اسلامی بوده اند .


در روزهایی که پشت سر گذرانده شد شاهد اجرای بزرگترین پروژه راهسازي درون روستایی درکلان روستای مجتمع امام (ره) بودیم که اینبار دردولت محترم تدبیر و امید به اجرا درآمد .


دراجرای این پروژه مهم که اکثر محلات این کلان روستا را از نعمت جاده آسفالته برخوردار کرد بزرگان ومسئولانی درسطح اسنان ،شهرستان و بخش که نامشان درذیل می آید نقش آفرینی کردند.


در ابتداي اين پيام قدرداني به نقش مسئولان ارشد استاني به ويژه دكتر جاسم جادري استاندار هرمزگان ، معاونين استاندار به ويژه علي رئوفي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان و مدير كل راه و شهرسازي استان اشاره شده است و در اين رابطه در پيام قدرداني آمده است:

 

دراین سطح استاندار محترم و مردمی به عنوان نماینده عالی دولت ، علاوه بر اینکه در اجرای زیرسازی این پروژه نقش اساسی داشتند مهمتر ازآن دراجرای آسفالت این پروژه چند صدمیلیونی یک نقش تمام شده ای را ایفانمودند زیرا درکنار دستوری که قبلا به دنبال درخواست شورا پیرامون اجرای آسفالت این پروژه به اداره کل داده بودند ، علاوه برآن درسفری که این مسئول خدمتگزار و مردمی درتاسوعای حسینی درحسینه حضرت آیت الله رئوفی داشتند درپی درخواست مجدد شورا دراجرای پروژه آسفالت این روستایی که طبق سرشماری سال 90معادل 11روستای پنجاه خانواری را درخود جای داده با تقبل تامین اعتبارپروژه مجتمع امام (ره) ازطرف استانداری حسب درخواست مدیرکل محترم راه وشهرسازی مصوب گردید تمام راه های زیرسازی شده کلان روستای مجتمع امام (ره)آسفالت گردند.
البته ناگفته نماند سرجمع پروژه جهت آسفالت شدن دراین روستا حدود ده کیلومتر بود از آنجایی که 2/5 کیلومتر آن را مدیر کل محترم راه وشهرساری موافقت نموده بودند وجهت اجرا نیز به پیمانکار ابلاغ شده بود درحواست شورا از استاندار محترم 7/5 کیلومتر مربع بود.


اما درنهایت مصوبه سفرمبنای آسفالت کل راه های زیزسازی شده قرار گرفت .


درکناراستاندارمحترم مسئولان خدمتگزار دیگری درسطح استان بودند که دراجرای این پروژه نقش اساسی ایفا نمودند که در راس همه آقای رئوفی معاونت محترم هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان بودند که حقیقتا نقش بسیار مهمی را دراجرای این پروژه داشتند زیرا درمراجعات مکرری که شورای روستا به دفتر ایشان داشتند با تشریح این موضوع که این روستا ی بزرگ جمعیت یازده روستای پنجاه خانواری رادرخود جای داده و دارای محلات پراکنده و قطب کشاورزی بخش می باشد به ضرورت اجرای این پروژه پی برده وخود نیز با وجود این شاخصه ها و با هدف خدمت به محرومان و نقاط محروم براجرای این پروژه تاکید داشتند و در همین رابطه ضمن اینکه دستورات لازم را درخصوص اجرای این پروژه به اداره کل راه وشهرسازی صادرکردند حلقه اتصال شورا با استاندار محترم ودیگرمسئولان نیز بودند.


جناب آقای دالمن سرپرست سابق معاونت محترم هماهنگي امور عمرانی  استانداري هرمزگان از جمله مسئولانی بودند که همراهی صمیمانه ای با شورای روستا درخصوص این پروژه داشتند به همین منظور دستوری را به اداره کل راه وشهرسازی درضرورت اجرای این پروژه صادر نمودند .


همچنین ازجمله مسئولان محترمی که دراین پروژه با شورای روستا همراهی نمودند واز جمله نقش آفرینان دراین پروژه بودند جناب آقای ضرغامی مدیر کل محترم امور روستايي و شوراهاي استانداري بودند كه بخشی از اعتبارات زیر سازی این پروژه با دستوراستاندار محترم با حمایت ایشان تامین گردید.


باز درسطح استان و دراداره کل راه وشهرسازی قبل ازهرکس، نقش مدیرکل محترم راه وشهرسازی تعیین کننده بود زیرا زمینه و بستراجرای این پروژه با دستور و رهنمودهای ایشان صورت پذیرفت .


هچنین معاونین محترم مدیر کل به ویژه جناب آقای مهندس علیزاده که از همان ابتدا همراهی صمیمانه ای با شورا داشتند بخصوص بعد از بازدیدی که از جاده های محلات روستا داشتند و ازوسعت روستا وسطح زیر کشت آن و پراکندگی محلات اطلاع پیدا کردند با دید کاملا مثبت به این پروژه نگاه کردند و همین دید مثبت را در راستای ضرورت اجرای کامل این پروژه به مدیرکل محترم منتقل بودند.


در ادامه پيام به نقش مسئولان ارشد شهرستان به ويژه معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ميناب اشاره شده است و در اين رابطه در پيام قدرداني آمده است:

 

 در سطح شهرستان نقش اول را معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه ی شهرستان میناب ایفا نمودند .ایشان در مراجعات مکرر شورای اسلامی روستا به فرمانداری و تبیین شاخصه های این روستای بزرگ وضرورت اجرای این پروژه به فرماندار محترم ،با روحیه مردمی که در ایشان وجود داشت این درخواست شورا منطقی قلمدادنموده وبه گرمی پذیرفتند و قول همراهی قطعی را دادند و در مقام عمل نیز هم در کمیته برنامه ریزی با دفاع ازاین پروژه تاکید نمودند که این پروژه جزء پروژه هایی باشد که در ردیف پروژه های اجرایی اداره کل راه وشهرسازی قرار گیرد وهم بعد از آن دستور دادند که به صورت مکتوب پروژه مذکور به عنوان پروژهای اولویت دار شهرستان به اداره کل راه وشهر سازی ارسال شود وخود نیز برحسب ضرورت دردفاع ازاین پروژه تلفنی با اداره کل راه وشهرسازی مرتبط بودند و از این مهمتر سفری که استاندار محترم د رتاسوعای حسینی به بخش ولایتمدار توکهور هشتبندی داشتند در کنار شورا و در حضور استاندار محترم از این پروژه با توضیحاتی حمایت جدی نمودند ونقش بعدی را درحمایت ازاین پروژه معاونین محترم فرماندار جناب آقای ریاضی بویژه آقای شهیدیان هم به صورت تلفنی و هم مکتوب ایفا نمودند و باز در سطح شهرستان مدیریت محترم راه وشهرسازی جناب آقای مهندس ذاکری ومعاونین ودیگر همکارانشان در امر هماهنگی ها ونظارت اجرای پروژه نقش مهمی ایفا نمودند.


در ادامه پيام به نقش مسئولين محلي در اجراي اين پروژه بزرگ  به ويژه نقش بي بديل حضرت آيت الله غلامحسين رئوفي كه با دعوت هاي مكرر از استاندار هرمزگان منشاء بركات بسياري براي منطقه شدند اشاره شده است و در اين رابطه در اين پيام قدرداني آمده است:

 

در سطح بخش نیز نقش اول را در اجرای این پروژه حضرت آیت الله رئوفی ایفا نمودند زیرا پس از پی گیری های مکرر ومستمر شورا در نهایت اجرای تا این سطح ازآسفالت دراین روستا در سفر استاندار محترم به منطقه که برای دیدار این روحانی والامقام صورت گرفت توسط استاندار محترم و مردمی تامین اعتبار و به مدیر کل محترم ابلاغ گردید. واگراین سفر مقام عالی استان به منطقه که زمینه آن توسط حضرت آیت الله رئوفی شکل گرفت نبودقطعا این سطح از آسفالت در کلان روستا مجتمع امام (ره) اجرا نمی شد و نقش بعدی را بخشدار محترم منطقه جناب آقای رنجبری ایفا نمودند که هم مدافع این پروژه بودند وهم در ارسال و پیگیری مصوبات سفر استاندار محترم زحماتی متقبل شدند لذا با این توضیح تفصیلی شورای کلان روستای مجتمع امام بنا بر قاعده اسلامی« لایشکرالله من لا یشکرالناس » از استاندار محترم ومعزز و از حضرت آیت الله رئوفی ، معاونین محترم استاندار به ویژه فرزند برومند آیت الله رئوفی و معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب حناب آقای نخعی ومعاونین محترم ایشان ، مدیر کل امور روستایی ، مدیر کل محترم راه وشهرسازی ومعاونین محترم ودیگرهمکاران ایشان ومدیریت محترم اداره راه شهرستان میناب و معاونین و دیگر همکارانشان واز بخشدار محترم بخش وهمه کسانی که در اجرای این پروژه نقش آفرینی کردند ونامشان در این متن نیامده صمیمانه تقدیر وتشکر ویژه می نماید و برای همه خدمتگزاران از درگاه ایزد منان درخواست توفیق هرچه بیشتر در امر خدمت به اسلام وانقلاب و مردم انقلابی و ولایی را دارد.

 

تصاوير اجراي  پروژه بزرگ راه دسترسي به محلات روستاي مجتمع امام(ره)

 

تصاوير جديد از پروژه بزرگ و انقلاب راهسازي در روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي هرمزگان

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

تصاوير جديد از پروژه بزرگ راهسازي در كلان روستاي مجتمع امام هشتبندي هشت بندي

*برای دريافت و آگاهي از آخرين اخبار و تصاوير هشتبندي ، هرمزگان ، ايران و جهان، به کانال پايگاه خبري هشت بندي در تلگرام  بپیوندید:*

لینک عضویت

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان