قسمت اول/ شرح زندگی ایت الله رئوفی( حاج آقا)

ادامه مطلب: شناسنامه

آیت الله غلامحسین رئوفی در سال 1311 در روستای درسنگ متولد شدند. قرآن کریم را در مکتب خانه ختم کردند. سپس در خدمت مرحوم پدرشان برخي از کتابهای فارسي مانند بوستان و گلستان سعدي و ديوان حافظ شيرازي را خواندند.

قسمت دوم/ شرح مختصری زندگی ایت الله رئوفی( حاج آقا)

ادامه مطلب: آیت الله رئوفی

در این قسمت خواهید خواند: از فوت پدرشان تا ماجرای سفرشان به عراق برای تحصیل علم و مشکلاتی که در طول مسیر برایشان اتفاق می افتد.

قسمت سوم/ شرح زندگی ایت الله رئوفی( حاج آقا)

ادامه مطلب: آیت الله رئوفی

در قسمت قبل خواندیم ؛که پس از فوت پدر بزرگوارشان برای تحصیل همراه با کاروانی زیارتی راهی نجف اشرف می شوند. بین راه تا بصره و در بصره اتفاقاتی برای ایشان و همراهانشان می افتد.

قسمت چهارم/ شرح زندگی آیت الله رئوفی( حاج آقا)

ادامه مطلب: آیت الله رئوفی

در قسمت قبل درباره ی نحوه ی ورودشان به عراق و مشکلاتی که در سال های اول برایشان پیش آمد خواندیم.در این قسمت خواهید خواند: رفع مشکلات مالی و تحصیل در مدرسه قزوینی و پوشیدن لباس روحانیت

قسمت پنجم /شرح زندگی آیت الله رئوفی (حاج آقا)

ادامه مطلب: آیت الله رئوفی

در قسمت قبل درباره شروع تحصیلشان در حوزه علمیه قزوینی و رفع مشکلاتی که پیش از این داشتن را خواندیم.در این قسمت خواهیم خواند: ازدواج و تشکیل خانوداده دادن ایشان و بازگشت به ایران

قسمت ششم/شرح زندگی آیت الله رئوفی (حاج آقا)

ادامه مطلب: آیت الله رئوفی

در قسمت قبل درباره تشکیل خانواده ایشان و بازگشتشان به ایران خواندیم در این قسمت ادامه سفر به زادگاهشان و شروع سفرهای ارشادیشان و بازگشت دوباره به عراق را خواهیم خواند

قسمت هفتم/شرح زندگی آیت الله رئوفی (حاج آقا)

ادامه مطلب: آیت الله رئوفی

در قسمت قبل ادامه سفر به زادگاهشان و شروع سفرهای ارشادیشان و بازگشت دوباره به عراق را خواندیم در این قسمت خواهیم خواند: شروع دوباره تحصیل ، حاضر شدن درکلاس های حضرت امام خمینی(ره) و سفر به مکه و بیت المقدس

قسمت هشتم/شرح زندگی آیت الله رئوفی (حاج آقا)

ادامه مطلب: آیت الله رئوفی

آن زمان هشت بندي مانند امروز آباد نبود و وقتي ما آمديم ، اهالي محترم پشت کوه مثل مشهدي طالب و سايرين آمدند و گفتند : اين جا صلاح نيست زندگي کنيد ، اين جا صحرا است و نمي توان زندگي کرد . وبرادران واقربا اصرارداشتند به زادگاهم درسنگ ویا روستای جمع دولتی برویم.

قسمت نهم/شرح زندگی آیت الله رئوفی (حاج آقا)

ادامه مطلب: آیت الله رئوفی

در قسمت قبل خواندیم: بازگشت حضرت آیت الله رئوفی به ایران وسکونت وی در هشت بندی،در این قمست با فرزندان ایشان،چگونگی تحصیل فرزندان وی و ازدواج آنها آشنا میشویم.

قسمت دهم/شرح زندگی آیت الله رئوفی (حاج آقا)

ادامه مطلب: آیت الله رئوفی

هرچه به ما گفتند که : « جايتان را عوض کنيد ، اينجا زندگي کردن بسيار سخت است  ،  بياييد با خرج  ما به سرني ،پوم يا پشت کوه و.. .... برويم » فايده نداشت.

اخبار هرمزگان