اقامه نماز ظهر عاشورا به امامت حضرت آیت الله رئوفی / تصاویر

تصاویر اقامه نماز ظهر عاشورا به امامت حضرت آیت اللع غلامحسین رئوفی

مراسم اقامه نماز ظهر عاشورا به یاد نماز ظهر امام حسین علیه السلام  و اصحاب با وفایش به امامت حضرت آیت الله رئوفی با حضور گسترده عزاداران برگزار شد./عکاس/ محمد باقر رئوفی

کد خبر : 97061755        تاریخ انتشار :  پنج شنبه, 29 شهریور 1397

 

 

 تصاویر اقامه نماز ظهر عاشورا به امامت حضرت آیت اللع غلامحسین رئوفی

تصاویر اقامه نماز ظهر عاشورا به امامت حضرت آیت اللع غلامحسین رئوفی

تصاویر اقامه نماز ظهر عاشورا به امامت حضرت آیت اللع غلامحسین رئوفی

تصاویر اقامه نماز ظهر عاشورا به امامت حضرت آیت اللع غلامحسین رئوفی

تصاویر اقامه نماز ظهر عاشورا به امامت حضرت آیت اللع غلامحسین رئوفی

تصاویر اقامه نماز ظهر عاشورا به امامت حضرت آیت اللع غلامحسین رئوفی

تصاویر اقامه نماز ظهر عاشورا به امامت حضرت آیت اللع غلامحسین رئوفی

تصاویر اقامه نماز ظهر عاشورا به امامت حضرت آیت اللع غلامحسین رئوفی

تصاویر اقامه نماز ظهر عاشورا به امامت حضرت آیت اللع غلامحسین رئوفی

تصاویر اقامه نماز ظهر عاشورا به امامت حضرت آیت اللع غلامحسین رئوفی

تصاویر اقامه نماز ظهر عاشورا به امامت حضرت آیت اللع غلامحسین رئوفی

تصاویر اقامه نماز ظهر عاشورا به امامت حضرت آیت اللع غلامحسین رئوفی

تصاویر اقامه نماز ظهر عاشورا به امامت حضرت آیت اللع غلامحسین رئوفی

تصاویر اقامه نماز ظهر عاشورا به امامت حضرت آیت اللع غلامحسین رئوفی

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان