اقامه نماز ظهرو عصر همزمان با سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع) به امامت آیت الله رئوفی/ تصاویر

تصاویر اقامه نماز ظهر همزمان با سالروز  شهادت امام رضا در هشت بندی به امات حضرت آیت الله رئوفی

همزمان با سالروز شهادت امام رضا علیه السلام نماز ظهر و عصر به امامت حضرت آیت الله رئوفی با حضور  عزاداران باشکوه خاصی برگزار شد./عکاس حمید حیدری

کد خبر : 96091700        تاریخ انتشار :  یک شنبه, 28 آبان 1396

 

 تصاویر اقمه نماز ظهر همزمان ب سلروز شهادت امام رضا در هشت بندی

تصاویر اقمه نماز ظهر همزمان ب سلروز شهادت امام رضا در هشت بندی

تصاویر اقمه نماز ظهر همزمان ب سلروز شهادت امام رضا در هشت بندی

تصاویر اقمه نماز ظهر همزمان ب سلروز شهادت امام رضا در هشت بندی

تصاویر اقمه نماز ظهر همزمان ب سلروز شهادت امام رضا در هشت بندی

تصاویر اقمه نماز ظهر همزمان ب سلروز شهادت امام رضا در هشت بندی

تصاویر اقمه نماز ظهر همزمان ب سلروز شهادت امام رضا در هشت بندی

تصاویر اقامه نماز ظهر همزمان با سالروز  شهادت امام رضا در هشت بندی به امات حضرت آیت الله رئوفی

تصاویر اقامه نماز ظهر همزمان با سالروز  شهادت امام رضا در هشت بندی به امات حضرت آیت الله رئوفی

تصاویر اقامه نماز ظهر همزمان با سالروز  شهادت امام رضا در هشت بندی به امات حضرت آیت الله رئوفی

تصاویر اقامه نماز ظهر همزمان با سالروز  شهادت امام رضا در هشت بندی به امات حضرت آیت الله رئوفی

تصاویر اقامه نماز ظهر همزمان با سالروز  شهادت امام رضا در هشت بندی به امات حضرت آیت الله رئوفی

تصاویر اقامه نماز ظهر همزمان با سالروز  شهادت امام رضا در هشت بندی به امات حضرت آیت الله رئوفی

تصاویر اقامه نماز ظهر همزمان با سالروز  شهادت امام رضا در هشت بندی به امات حضرت آیت الله رئوفی