توزیع نذیری در بین عزاداران سید و سالار شهیدان در حسینیه حضرت آیت الله رئوفی / تصاویر

توزیع نذری در بین عزاداران سید و سالار شهیدان در حسنیه حضرت آیت الله رئوفی توسط علی رئوفی مشاور استانداری هرمزگان

همزمان با برگزاری مراسم عزاداری شب  عاشورای امام حسین و اصحاب باوفایش نذیری در بین عزاداران در حسینینه آیت الله رئوفی توزیع گردید./عکاس/ حمید حیدری

کد خبر : 96        تاریخ انتشار :  پنج شنبه, 29 شهریور 1397

 

 

 توزیع نذری در بین عزاداران سید و سالار شهیدان در حسنیه حضرت آیت الله رئوفی توسط علی رئوفی مشاور استانداری هرمزگان

توزیع نذری در بین عزاداران سید و سالار شهیدان در حسنیه حضرت آیت الله رئوفی توسط علی رئوفی مشاور استانداری هرمزگان

توزیع نذری در بین عزاداران سید و سالار شهیدان در حسنیه حضرت آیت الله رئوفی توسط علی رئوفی مشاور استانداری هرمزگانپ

توزیع نذری در بین عزاداران سید و سالار شهیدان در حسنیه حضرت آیت الله رئوفی توسط علی رئوفی مشاور استانداری هرمزگان

توزیع نذری در بین عزاداران سید و سالار شهیدان در حسنیه حضرت آیت الله رئوفی توسط علی رئوفی مشاور استانداری هرمزگان

توزیع نذری در بین عزاداران سید و سالار شهیدان در حسنیه حضرت آیت الله رئوفی توسط علی رئوفی مشاور استانداری هرمزگان

 

توزیع نذری در بین عزاداران سید و سالار شهیدان در حسنیه حضرت آیت الله رئوفی توسط علی رئوفی مشاور استانداری هرمزگان

توزیع نذری در بین عزاداران سید و سالار شهیدان در حسنیه حضرت آیت الله رئوفی توسط علی رئوفی مشاور استانداری هرمزگان

توزیع نذری در بین عزاداران سید و سالار شهیدان در حسنیه حضرت آیت الله رئوفی توسط علی رئوفی مشاور استانداری هرمزگان

توزیع نذری در بین عزاداران سید و سالار شهیدان در حسنیه حضرت آیت الله رئوفی توسط علی رئوفی مشاور استانداری هرمزگان

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان