راهپیمایی تماشایی بیست و دوم بهمن در هشت بندی در قاب عکس

تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96

مراسم پرشکوه و تماشایی راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه با حضور گسترده علما از جمله حضرت آیت الله غلامحسین رئوفی و حجت الاسلام بارانی امام جمعه ، مردم و مسئولین از جمله شهریار رنجبر بخشدار در هشت بندی همزمان با سراسر ایران اسلامی برگزار شد./عکاس/وهب بهرامی

کد خبر : 96101776        تاریخ انتشار :  یک شنبه, 22 بهمن 1396

 

 

حضرت آیت الله غلامحسین رئوفی با وجود بیماری و کسالت و سختی حرکت از ابتدای تا انتهای مسیر طولانی راهپیمائی  همگام با مردم ولایی در این حرکت حماسی، بی نظیر ، دشمن شکن و تماشایی شرکت نمود.

 

تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96

تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96

تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96

تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96

تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96

تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96

تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96

تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96

تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96

تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96

تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96

تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96

تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96

تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96

تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96

تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96

تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96

تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96

تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96

تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96

 

 

تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96

تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96

تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96

تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96

تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96

تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96تصاویر راهپمیایی تماشایی 22 بهمن در هشتبندی هشتبندی هرمزگان سال 96

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار هرمزگان